หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> CPNREIT
ลงทุนในกรรมสิทธิ และ/หรือ สิทธิการเช่า และ/หรือ สิทธิการเช่าช่วง ในโครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 โครงการเซ็นทรัล พลาซา พระราม 3 โครงการเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า โครงการเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช และ โรงแรมฮิลตัน พัทยา
ชื่อย่อ
  CPNREIT
ราคา (18/09/18)
  27.25 (+0.25)
ประเภทกองทุน
  Leasehold
ปันผล/ปี
  0%
ปันผล0%
ราคา IPOn/a
ราคาพาร์13.1149
Book Value13.59
P/BV2.00
หนังสือชี้ชวนคลิกที่นี่
ราคา 1 เดือน
ราคา 3 เดือน
ราคา 6 เดือน
ประเภทLeasehold
ที่อยู่เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
ทุนจดทะเบียน29,016,410,672.83 บาท
วันก่อตั้งบริษัท29/11/2017
วันเข้าตลาดฯ14/12/2560
ปริมาณหุ้น2,212,476,700
มูลค่าตามราคาตลาด60,289,990,075
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 66.61 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

MACD ของวันนี้คือ 0.5214 กราฟ MACD วันนี้ตัดลงต่ำกว่า Signal แสดงถึงการอ่อนตัวของราคา ราคาอาจย่อลงได้ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบด้วย คำเตือน กราฟ MACD ไม่สามารถบอกจุดซื้อขุดขายได้อย่างถูกต้องหากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ส่วนนี้คือ "มูลค่าเฉลี่ยนต่อ 1 คำสั่งซื้อขาย" ซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าเฉลี่ยซื้อขายครั้งละกี่บาท ถ้าซื้อต่อครั้งมูลค่าไม่มากแสดงว่าเริ่มมีการกระจายคำสังซื้อขาย หรืออาจไม่มั่นใจในทิศทางจึงลงไม้ละไม่มาก
แต่ถ้ามูลค่าเฉลี่ยสูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนมั่นใจที่จะลงเงินต่อครั้งเป็นก้อนเลย

***ในอนาคต ระบบของเราจะทำการช่วยวิเคราะห์ให้รายวัน
BOFFICE
12.40,12.50,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,12.40,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.30,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.60,12.60,12.50,12.60,12.60,12.70,12.80,12.80,13.10,13.10,13.10,13.20,13.40,13.40,13.40,13.40,13.30,13.30,13.40,13.40,13.70,13.60,13.60,13.70,13.60,13.60,13.60,13.50,13.70,13.70,13.80,13.70
HPF
5.30,5.30,5.35,5.30,5.30,5.30,5.30,5.30,5.25,5.25,5.40,5.35,5.30,5.30,5.30,5.30,5.35,5.30,5.35,5.40,5.40,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.40,5.45,5.50,5.40,5.45,5.45,5.50,5.45,5.45,5.45,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.45,5.40,5.40,5.45,5.45
TU-PF
1.95,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.70,1.70,1.70,2.00,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.50,1.50,1.50,1.79,1.79,1.79,1.79,1.76,1.76,1.76,1.50,1.50,1.50,1.53,1.53,1.53,1.53,1.53,1.53
CPTGF
13.00,13.10,13.10,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.10,13.10,12.90,13.00,13.00,13.00,13.10,13.20,13.20,13.30,13.20,13.10,13.10,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.50,13.40,13.40,13.50,13.50,13.60,13.60,13.50,13.60,13.80,13.40,13.40,13.40,13.40,13.40,13.50,13.50,13.40,13.40,13.40,13.40,13.40,13.30,13.30,13.40
CPNCG
14.50,14.40,14.40,14.40,14.50,14.30,14.40,14.40,14.40,14.50,14.50,14.60,14.50,14.60,14.50,14.60,14.60,14.50,14.50,14.50,14.60,14.80,14.70,14.70,14.70,15.10,15.00,15.10,14.90,14.70,14.70,14.70,14.80,14.70,14.70,14.70,15.00,15.10,15.20,15.60,15.60,15.40,15.30,15.30,15.30,15.40,15.50,15.90,15.80,15.70,15.70,15.70,15.70,15.70,15.80,15.90,15.80,15.90,15.90,16.00
MNIT
1.75,1.75,1.73,1.80,1.80,1.77,1.73,1.72,1.65,1.72,1.69,1.69,1.69,1.69,1.64,1.64,1.64,1.64,1.75,1.75,1.75,1.63,1.70,1.66,1.66,1.64,1.65,1.65,1.65,1.65,1.65,1.65,1.65,1.80,1.65,1.65,1.65,1.65,1.61,1.67,1.67,1.67,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.64,1.65,1.66,1.66,1.69,1.62,1.62,1.62,1.62,1.68,1.62
MONTRI
5.95,6.00,6.00,5.95,5.95,6.50,6.50,5.90,6.10,5.95,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.05,6.20,5.90,5.90,5.90,5.90,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.50,6.00,6.00,5.80,6.00,6.00,6.00,6.00,5.80,6.20,6.20,6.20,6.00,6.00,6.00,6.00,6.30,5.95,6.00,6.00,5.90,6.00,6.00,6.05,6.05,5.95,5.90,6.35,6.05,6.00,6.00,5.95
ERWPF
5.75,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.60,5.60,5.60,5.80,5.60,5.60,5.60,5.60,5.80,5.80,5.65,5.60,5.70,5.65,5.65,5.70,5.60,5.60,5.60,5.60,5.70,5.65,5.65,5.60,5.60,5.65,5.65,5.70,5.70,5.70,5.65,5.70,5.70,5.65,5.70,5.60,5.70,5.70,5.65,5.70,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.65,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.60
TLHPF
11.20,11.50,11.50,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.20,11.20,11.00,11.20,11.20,11.20,11.20,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.50,11.50,11.10,11.10,11.10,11.10,10.90,10.90,10.80,10.80,10.90,10.90,11.00,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.10,11.20,11.10
TREIT
11.30,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.40,11.30,11.50,11.50,11.40,11.40,11.50,11.40,11.60,11.50,11.60,11.70,11.70,11.70,11.70,11.70,11.60,11.70,11.70,11.70,11.80,11.80,11.90,11.80,11.90,11.90,11.80,12.00,12.10,12.10,12.20,12.00