หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> IMPACT
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ในที่ดิน และอาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมของโครงการอิมแพ็คเมืองทองธานีจำนวน 4 อาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารดังกล่าว บนที่ดิน 192 ไร่ 2 งาน 88.6 ตร.ว. รวมพื้นที่ใช้สอย 167,162 ตร.ม.
ชื่อย่อ
  IMPACT
ราคา (18/09/18)
  18.90 (-0.30)
ประเภทกองทุน
  Freehold
ปันผล/ปี
  4.13%
ปันผล4.13%
ราคา IPO10.60
ราคาพาร์10.6
Book Value10.90
P/BV1.73
หนังสือชี้ชวนคลิกที่นี่
ราคา 1 เดือน
ราคา 3 เดือน
ราคา 6 เดือน
ประเภทFreehold
ที่อยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม นิวเจนีวา ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
ทุนจดทะเบียน15,714,500,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท22/9/2014
วันเข้าตลาดฯ01/10/2557
ปริมาณหุ้น1,482,500,000
มูลค่าตามราคาตลาด28,019,250,000
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 62.54 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

MACD ของวันนี้คือ 0.2943 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ส่วนนี้คือ "มูลค่าเฉลี่ยนต่อ 1 คำสั่งซื้อขาย" ซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าเฉลี่ยซื้อขายครั้งละกี่บาท ถ้าซื้อต่อครั้งมูลค่าไม่มากแสดงว่าเริ่มมีการกระจายคำสังซื้อขาย หรืออาจไม่มั่นใจในทิศทางจึงลงไม้ละไม่มาก
แต่ถ้ามูลค่าเฉลี่ยสูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนมั่นใจที่จะลงเงินต่อครั้งเป็นก้อนเลย

***ในอนาคต ระบบของเราจะทำการช่วยวิเคราะห์ให้รายวัน
WHART
9.90,10.00,9.90,9.95,9.90,9.95,10.00,9.95,9.95,10.10,10.10,10.00,10.10,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,9.95,9.95,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.20,10.20,10.40,10.40,10.40,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.20,10.30,10.40,10.40,10.30,10.40,10.30,10.40,10.50,10.40,10.50,10.50,10.70
TIF1
8.55,8.60,8.65,8.60,8.55,8.65,8.65,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.60,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.65,8.60,8.60,8.60,8.65,8.65,8.65,8.70,8.65,8.70,8.80,8.75,8.65,8.65,8.80,8.80,8.75,8.70,8.60,8.65,8.60,8.65,8.65,8.70,8.65,8.65,8.70,8.70,8.70,8.65,8.70,8.70,8.70,8.70
CPNCG
14.50,14.40,14.40,14.40,14.50,14.30,14.40,14.40,14.40,14.50,14.50,14.60,14.50,14.60,14.50,14.60,14.60,14.50,14.50,14.50,14.60,14.80,14.70,14.70,14.70,15.10,15.00,15.10,14.90,14.70,14.70,14.70,14.80,14.70,14.70,14.70,15.00,15.10,15.20,15.60,15.60,15.40,15.30,15.30,15.30,15.40,15.50,15.90,15.80,15.70,15.70,15.70,15.70,15.70,15.80,15.90,15.80,15.90,15.90,16.00
MNIT2
5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.30,5.30,5.30,5.20,5.20,5.20,5.20,5.30,5.25,5.30,5.30,5.35,5.35,5.30,5.30,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.25,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,5.15,5.60,5.60,5.60,5.40,5.30,5.40,5.40,5.40,5.40,5.25,5.25,5.25,5.30,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05
AMATAR
10.60,10.50,10.40,10.40,10.30,10.20,10.30,10.40,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.60,10.60,10.60,10.60,10.70,10.60,10.70,10.70,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70
HPF
5.30,5.30,5.35,5.30,5.30,5.30,5.30,5.30,5.25,5.25,5.40,5.35,5.30,5.30,5.30,5.30,5.35,5.30,5.35,5.40,5.40,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.40,5.45,5.50,5.40,5.45,5.45,5.50,5.45,5.45,5.45,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.45,5.40,5.40,5.45,5.45
CPTGF
13.00,13.10,13.10,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.10,13.10,12.90,13.00,13.00,13.00,13.10,13.20,13.20,13.30,13.20,13.10,13.10,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.50,13.40,13.40,13.50,13.50,13.60,13.60,13.50,13.60,13.80,13.40,13.40,13.40,13.40,13.40,13.50,13.50,13.40,13.40,13.40,13.40,13.40,13.30,13.30,13.40
MONTRI
5.95,6.00,6.00,5.95,5.95,6.50,6.50,5.90,6.10,5.95,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.05,6.20,5.90,5.90,5.90,5.90,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.50,6.00,6.00,5.80,6.00,6.00,6.00,6.00,5.80,6.20,6.20,6.20,6.00,6.00,6.00,6.00,6.30,5.95,6.00,6.00,5.90,6.00,6.00,6.05,6.05,5.95,5.90,6.35,6.05,6.00,6.00,5.95
SIRIP
11.20,11.30,11.30,11.70,11.20,11.40,11.40,11.40,11.60,11.60,11.60,10.80,11.00,11.00,11.00,11.80,11.60,11.50,11.50,11.60,11.60,11.60,11.50,11.50,11.50,11.50,11.50,11.50,11.50,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.00,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.10,11.10,11.80
SPF
23.30,23.20,23.20,23.10,23.20,23.20,23.30,23.30,23.20,23.30,23.20,23.30,23.20,23.30,23.30,23.30,23.20,23.20,23.20,23.30,23.40,23.20,23.20,23.20,23.20,23.40,23.40,23.40,23.50,23.50,23.50,23.60,23.60,23.60,23.60,23.60,23.60,23.70,23.80,23.60,23.70,23.60,23.60,23.70,23.80,23.80,23.90,24.00,24.10,24.20,24.10,24.20,24.40,24.30,24.40,24.40,24.50,24.50,24.50,24.80