หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> QHPF
ลงทุน leasehold ในโครงการคิวเฮ้าส์ ลุมพินี โครงการเวฟ เพลส และโครงการคิวเฮ้าส์ เพลินจิต
ชื่อย่อ
  QHPF
ราคา (18/09/18)
  12.80 (0.00)
ประเภทกองทุน
  Leasehold
ปันผล/ปี
  6.66%
ปันผล6.66%
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.8659
Book Value11.47
P/BV1.12
หนังสือชี้ชวนคลิกที่นี่
ราคา 1 เดือน
ราคา 3 เดือน
ราคา 6 เดือน
ประเภทLeasehold
ที่อยู่ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร, เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
ทุนจดทะเบียน7,863,122,300.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท15/11/2006
วันเข้าตลาดฯ12/12/2549
ปริมาณหุ้น797,000,000
มูลค่าตามราคาตลาด10,201,600,000
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

"Overbought"
เข้าเขตซื้อมากเกินไป ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมาก กราฟ RSI บอกว่าราคาได้ก้าวเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ค่าปัจจุบันอยู่ที่ "73.52" ราคาที่อยู่ในระดับนี้สามารถปรับตัวย่อลงได้เนื่องจากที่ผ่านมานักลงทุนได้สะสมหุ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันว่าราคาจะลดลงเร็วๆนี้ เพียงแต่ราคาขึ้นสูงเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นเนื่องจากมีการเข้าซื้อจำนวนมากเท่านั้น ที่สำคัญทีสุดคือพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยว่าแนวโน้มทิศทางราคาเป็นอย่างไร
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

MACD ของวันนี้คือ 0.1358 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ส่วนนี้คือ "มูลค่าเฉลี่ยนต่อ 1 คำสั่งซื้อขาย" ซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าเฉลี่ยซื้อขายครั้งละกี่บาท ถ้าซื้อต่อครั้งมูลค่าไม่มากแสดงว่าเริ่มมีการกระจายคำสังซื้อขาย หรืออาจไม่มั่นใจในทิศทางจึงลงไม้ละไม่มาก
แต่ถ้ามูลค่าเฉลี่ยสูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนมั่นใจที่จะลงเงินต่อครั้งเป็นก้อนเลย

***ในอนาคต ระบบของเราจะทำการช่วยวิเคราะห์ให้รายวัน
GVREIT
14.50,14.50,14.50,14.50,14.40,14.20,14.10,14.10,14.30,14.40,14.40,14.50,14.50,14.40,14.40,14.40,14.50,14.60,14.50,14.50,14.30,14.30,14.40,14.40,14.40,14.50,14.40,14.70,14.70,14.70,14.60,14.70,14.70,14.90,14.80,14.90,15.10,15.10,15.30,15.80,15.70,15.60,15.60,15.60,15.50,15.40,15.50,15.60,15.50,15.60,15.80,15.70,15.60,15.70,15.70,15.80,15.80,16.00,15.80,15.80
M-PAT
10.30,10.30,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.00,10.00,10.00,10.00,9.90,9.90,10.00,9.90,9.90,9.95,9.90,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00
IMPACT
17.00,16.90,17.10,17.10,17.10,16.60,16.30,16.40,16.50,16.80,17.10,17.10,17.10,17.20,17.20,17.30,17.20,17.30,17.20,17.20,17.40,17.40,17.40,17.40,17.40,17.50,17.60,17.50,17.80,17.90,17.90,17.80,17.80,18.00,17.80,18.00,18.10,18.10,18.50,18.60,18.40,18.40,18.30,18.40,18.30,18.40,18.40,18.50,18.60,18.60,18.40,18.60,18.70,18.70,18.70,18.80,19.20,19.20,19.20,18.90
AMATAR
10.60,10.50,10.40,10.40,10.30,10.20,10.30,10.40,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.60,10.60,10.60,10.60,10.70,10.60,10.70,10.70,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70
QHPF
11.80,11.80,11.90,11.90,11.80,11.90,12.00,11.90,11.90,12.00,12.00,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.20,12.20,12.20,12.40,12.20,12.30,12.30,12.40,12.40,12.30,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.50,12.30,12.30,12.30,12.20,12.20,12.10,12.20,12.10,12.10,12.00,12.00,12.20,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,12.30,12.40,12.50,12.60,12.70,12.70,12.80,12.80
SBPF
3.02,3.02,2.98,3.00,2.96,2.96,2.94,2.94,2.96,2.96,3.02,3.02,3.02,3.04,3.04,3.04,3.02,3.02,3.00,3.02,3.02,3.04,3.04,3.04,3.04,2.94,3.00,3.04,3.04,3.48,3.48,3.48,3.00,3.02,3.16,3.16,3.16,3.40,3.40,3.02,2.96,3.04,3.04,3.02,2.96,2.98,3.02,3.02,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.02,3.02,2.98,3.06,2.98,3.04,2.98
MNIT2
5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.30,5.30,5.30,5.20,5.20,5.20,5.20,5.30,5.25,5.30,5.30,5.35,5.35,5.30,5.30,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.25,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,5.15,5.60,5.60,5.60,5.40,5.30,5.40,5.40,5.40,5.40,5.25,5.25,5.25,5.30,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05
TU-PF
1.95,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.70,1.70,1.70,2.00,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.50,1.50,1.50,1.79,1.79,1.79,1.79,1.76,1.76,1.76,1.50,1.50,1.50,1.53,1.53,1.53,1.53,1.53,1.53
LUXF
8.10,8.10,8.10,8.10,8.10,8.10,8.15,8.15,8.15,8.20,8.20,8.25,8.25,8.25,8.25,8.25,8.30,8.30,8.20,8.25,8.25,8.30,8.20,8.20,8.20,8.20,8.25,8.20,8.15,8.10,8.20,8.20,8.20,8.25,8.25,8.25,8.25,8.25,8.20,8.20,8.20,8.35,8.25,8.25,8.20,8.25,8.45,8.45,8.60,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,9.00,8.60,8.55,8.55,8.55,8.50
POPF
13.60,13.60,13.60,13.70,13.60,13.50,13.50,13.60,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.80,13.80,13.90,13.80,13.80,13.60,13.50,13.50,13.50,13.60,13.60,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.60,13.60,13.70,13.70,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.80,13.80,13.90,13.90,13.90