หน้าแรก >> ทรัพยากร >> MAI >> TAKUNI
กลุ่มบริษัททาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (liquid petroleum gas: lpg) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 6 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จำหน่ายแก๊ส lpg บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 ทำหน้าที่จัดหาและจัดจำหน่ายก๊าซ lpg ให้แก่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 2.ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ขนส่งแก๊สlpg และแอมโมเนีย ทำหน้าที่ขนส่งก๊าซให้กับบริษัทและลูกค้า 3. ธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง ให้บริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ engineering procurement construction (epc)4. ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ lpg และ ngv สำหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม ให้บริการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยทางวิศวกรรมสำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการไปจนถึงการให้บริการตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ชื่อย่อ
  TAKUNI
ราคา (06/12/19)
  0.43 (+0.02)
ประเภทกองทุน
  
ปันผล/ปี
  8.72%
ปันผล8.72%
ราคา IPO1.60
ราคาพาร์0.5
Book Value1.08
P/BV0.40
หนังสือชี้ชวนคลิกที่นี่
ราคา 1 เดือน
ราคา 3 เดือน
ราคา 6 เดือน
ประเภท
ที่อยู่140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม.
ทุนจดทะเบียน600,000,000.00 บาท
วันก่อตั้งบริษัท1995
วันเข้าตลาดฯ19/08/2557
ปริมาณหุ้น800,000,000
มูลค่าตามราคาตลาด344,000,000
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ตลาดกำลังตัดสินใจว่าราคาจะไปทางไหน โดยวิ่งเกาะไปตามค่าเฉลี่ยราคา ยังไม่มีทิศทางแน่นอนว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะมากกว่ากัน ยังไม่ทราบว่าราคามีความแข็งแกร่งพอที่จะไปต่อหรือไม่ สำหรับค่า RSI วันนี้คือ 51.65
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

MACD ของวันนี้คือ -0.0043 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ และเนื่องจากเส้น MACD ยังต่ำกว่าศูนย์ ราคาอาจยังอึมครึมอยู่แบบนี้อีกระยะนึง แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ส่วนนี้คือ "มูลค่าเฉลี่ยนต่อ 1 คำสั่งซื้อขาย" ซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าเฉลี่ยซื้อขายครั้งละกี่บาท ถ้าซื้อต่อครั้งมูลค่าไม่มากแสดงว่าเริ่มมีการกระจายคำสังซื้อขาย หรืออาจไม่มั่นใจในทิศทางจึงลงไม้ละไม่มาก
แต่ถ้ามูลค่าเฉลี่ยสูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนมั่นใจที่จะลงเงินต่อครั้งเป็นก้อนเลย

***ในอนาคต ระบบของเราจะทำการช่วยวิเคราะห์ให้รายวัน