หน้าแรก >> อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ >> TREIT
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) และสิทธิการเช่า (leasehold) ในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารคลังสินค้า จำนวน 192ยูนิต มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 739,125 ตารางเมตร และอาคารโรงงาน จำนวน 298 ยูนิต มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 745,535 ตารางเมตร คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 490ยูนิต พื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,484,660ตารางเมตร
ชื่อย่อ
  TREIT
ราคา (18/09/18)
  12.00 (-0.20)
ประเภทกองทุน
  Freehold & Leasehold
ปันผล/ปี
  1.09%
ปันผล1.09%
ราคา IPO10.00
ราคาพาร์9.5394
Book Value9.83
P/BV1.22
หนังสือชี้ชวนคลิกที่นี่
ราคา 1 เดือน
ราคา 3 เดือน
ราคา 6 เดือน
ประเภทFreehold & Leasehold
ที่อยู่175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 13/1 (ห้อง1308) ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
ทุนจดทะเบียน24,825,211,005.69 บาท
วันก่อตั้งบริษัท12/12/2014
วันเข้าตลาดฯ09/01/2558
ปริมาณหุ้น2,602,387,048
มูลค่าตามราคาตลาด31,228,644,576
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ฝั่งซื้อยังเป็นฝ่ายคุมตลาด ค่า RSI วันนี้คือ 60.26 ทิศทางยังอยู่ในระดับบน หรือพูดง่ายๆว่าคนส่วนใหญ่ยังมีหุ้นอยู่ในมือ ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพิจารณากราฟอื่นๆประกอบการพิจารณา ควรดูว่าทิศทางราคาเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจ
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

MACD ของวันนี้คือ 0.1505 กราฟตัดขึ้นแสดงถึงมุมมองเชิงบวกของราคา ซึ่งหมายถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาได้ แต่ต้องพิจารณากราฟอื่นๆและทิศทางแนวโน้มของราคาด้วย คำเตือน หากราคาวิ่งในลักษณะ Sideway กราฟ MACD จะไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างถูกต้อง
* ข้อมูลเกิดจากการประมวลผลอัตโนมัติ ใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น

ส่วนนี้คือ "มูลค่าเฉลี่ยนต่อ 1 คำสั่งซื้อขาย" ซึ่งช่วยให้เราเห็นว่าเฉลี่ยซื้อขายครั้งละกี่บาท ถ้าซื้อต่อครั้งมูลค่าไม่มากแสดงว่าเริ่มมีการกระจายคำสังซื้อขาย หรืออาจไม่มั่นใจในทิศทางจึงลงไม้ละไม่มาก
แต่ถ้ามูลค่าเฉลี่ยสูงขึ้นแสดงว่านักลงทุนมั่นใจที่จะลงเงินต่อครั้งเป็นก้อนเลย

***ในอนาคต ระบบของเราจะทำการช่วยวิเคราะห์ให้รายวัน
MNIT2
5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.30,5.30,5.30,5.20,5.20,5.20,5.20,5.30,5.25,5.30,5.30,5.35,5.35,5.30,5.30,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.25,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,5.15,5.60,5.60,5.60,5.40,5.30,5.40,5.40,5.40,5.40,5.25,5.25,5.25,5.30,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05
TIF1
8.55,8.60,8.65,8.60,8.55,8.65,8.65,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.60,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.65,8.60,8.60,8.60,8.65,8.65,8.65,8.70,8.65,8.70,8.80,8.75,8.65,8.65,8.80,8.80,8.75,8.70,8.60,8.65,8.60,8.65,8.65,8.70,8.65,8.65,8.70,8.70,8.70,8.65,8.70,8.70,8.70,8.70
LHPF
8.25,8.25,8.25,8.20,8.25,8.25,8.25,8.25,8.30,8.25,8.30,8.30,8.25,8.30,8.30,8.35,8.30,8.35,8.35,8.35,8.35,8.35,8.35,8.45,8.45,8.40,8.45,8.45,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.45,8.40,8.30,8.25,8.25,8.30,8.30,8.40,8.30,8.30,8.35,8.35,8.35,8.35,8.30,8.30,8.30,8.30,8.30,8.30,8.35,8.35,8.35,8.35,8.30,8.30
CTARAF
4.74,4.72,4.72,4.68,4.66,4.68,4.66,4.66,4.62,4.66,4.68,4.74,4.72,4.72,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.78,4.74,4.74,4.74,4.70,4.70,4.72,4.74,4.70,4.68,4.76,4.64,4.70,4.68,4.68,4.70,4.66,4.70,4.74,4.70,4.76,4.76,4.76,4.78,4.80,4.76,4.78,4.74,4.74,4.76,4.76,4.74,4.74,4.76,4.78,4.76,4.78,4.80
QHPF
11.80,11.80,11.90,11.90,11.80,11.90,12.00,11.90,11.90,12.00,12.00,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.20,12.20,12.20,12.40,12.20,12.30,12.30,12.40,12.40,12.30,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.50,12.30,12.30,12.30,12.20,12.20,12.10,12.20,12.10,12.10,12.00,12.00,12.20,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,12.30,12.40,12.50,12.60,12.70,12.70,12.80,12.80
FUTUREPF
20.90,20.90,20.90,20.80,20.70,20.50,20.60,20.70,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.70,20.70,20.80,20.80,20.90,20.90,21.00,21.00,21.00,21.20,21.30,21.30,21.30,21.40,21.50,21.50,21.50,21.50,21.60,21.60,21.70,21.70,21.90,22.10,22.10,22.20,22.10,22.00,22.00,22.10,22.10,22.30,22.30,22.30,22.20,22.20,22.30,22.30,22.20,22.30,22.40,22.40,22.40,22.50
M-II
9.10,8.30,8.30,8.70,8.35,8.35,8.35,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,9.75,8.85,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.95,8.95,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,9.10,9.00,9.00,9.00,9.00,9.05,9.15,9.15,9.20,9.20,9.20,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,8.80,8.90,9.00,9.00
TTLPF
24.00,24.20,24.20,24.20,23.90,24.00,24.10,23.80,23.70,23.70,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,23.90,23.80,23.90,23.90,23.90,23.90,23.90,23.80,23.80,24.00,23.80,23.60,23.60,23.50,23.50,23.50,23.50,23.50,23.50,23.10,23.60,23.60,23.40,23.40,23.40,23.40,23.50,23.50,23.60,23.60,23.50,23.50,23.50,23.20,23.10,23.30,23.30,23.50,23.30,23.30,23.30,23.10,23.30,23.30
AMATAR
10.60,10.50,10.40,10.40,10.30,10.20,10.30,10.40,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.60,10.60,10.60,10.60,10.70,10.60,10.70,10.70,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70
TNPF(NP)
4.50,4.50,4.34,4.34,4.30,4.40,4.50,4.44,4.32,4.30,4.32,4.34,3.78,3.78,3.78,3.78,3.72,3.72,3.68,3.80,3.68,3.68,3.70,3.70,3.70,3.72,3.70,3.70,3.70,3.70,3.72,3.70,3.70,3.70,3.70,3.66,3.68,3.68,3.68,3.66,3.68,3.68,3.68,3.68,3.66,3.66,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.62,3.60,3.60,3.60,3.58