ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
MAX (NP)0.02+0.01 (100%)
AQ (C)0.03+0.01 (50%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
TFI (C, NP)0.06+0.01 (20%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
GSC 1.03+0.13 (14.44%)
ASN 5.30+0.56 (11.81%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
NWR 0.66+0.05 (7.94%)
W (C)0.14+0.01 (7.69%)
KTP 3.70-0.28 (-7.04%)
BWG (XB)0.67-0.05 (-7.04%)
CCP 0.39-0.03 (-7.14%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
JUTHA (C)0.40-0.06 (-13.04%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
UWC (C)0.05-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
EFORL (C)0.03-0.01 (-25%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
BGRIM 54.25999,672
SAWAD 51.75997,883
KKP 41.25996,305
CSS 1.499,957,200
TMI 0.64993,100
BAM 24.509,907,734
MATI 4.209,900
ASK 16.9098,913
KK 43.009,880,800
SGF 0.649,803,500
TWP 2.009,700
SCN 2.1696,600
TVT 0.649,600
T (C)0.039,500
BTW 0.859,500
BIG 0.58946,309
ETE 1.17943,700
BIZ 3.8294,300
TRUE 3.589,339,140
JWD 6.45933,210
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
FANCY 0.7399,791
IHL 2.50997,750
OSP 39.5099,728,810
SPF 14.00996,800
MAI 305.6999,483,447,910
ASEFA 3.26992,093
PSTC 1.85990,139
DIGI (C)0.2998,107
TWPC 4.10980,720
ORI 6.3097,792,443
PREB 6.6597,755
ACG 1.1197,531
NPP 1.22975,269
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
SANKO 0.9797
TVO 28.009,663,220
EE 0.4796,632
JUTHA (C)0.409,640
GLOW 76.759,550,156
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
SPORT (C)0.046.33
PS 15.209.78
CNS 1.3010.3
MBAX 4.7486.15
ALT 4.3086.69
NIPPON 7.4587.42
SPC 65.2588.28
PR (SP)77.0088.43
WG 182.0089.95
SFLEX 14.9091.99
SFP 133.0094.37
STGT 75.5096.78
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
CHOTI 77.00n.a.%
ACC 0.68n.a.%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
TTI 20.00n.a.%
UT 15.90n.a.%
AJA 0.15n.a.%
SITHAI 0.70n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ECL 0.93n.a.%
FNS 2.46n.a.%
GBX 0.49n.a.%
GL 3.80n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 11.80
GLANDRT (SP)13.00
HREIT 8.20
GVREIT 14.10
SUPEREIF 11.40
WHABT 8.75
GAHREIT 8.30
MIT 2.70
AIMIRT 13.60
BKKCP 11.80
CPNCG 10.80
CTARAF 5.05
ERWPF 4.70
FUTUREPF 19.20
GOLDPF 6.00
KPNPF 6.80
LHPF 6.05
LUXF 6.30
M-II 7.30
M-PAT 3.98