ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
UWC (C)0.05+0.01 (25%)
TFI (C, NP)0.12+0.02 (20%)
GOLDPF 5.95+0.85 (16.67%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
CPL 1.19+0.14 (13.33%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
TKN 11.50+1.10 (10.58%)
VCOM 5.70+0.50 (9.62%)
LUXF 6.30+0.55 (9.57%)
TRC 0.10-0.01 (-9.09%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
TU-PF 0.66-0.07 (-9.59%)
GOLD 6.55-0.70 (-9.66%)
TOPP 172.50-18.50 (-9.69%)
MNIT 1.34-0.15 (-10.07%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
SCGP (ST)35.00-35.00 (-100%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
FNS 2.7299,700
7UP 0.319,965,686
STPI 3.24994,070
DCORP 0.3197,500
STGT 88.759,546,910
TFI (C, NP)0.12953,800
NOBLE 19.709,513,209
IP 11.30943,107
HTECH 3.04939,729
ORI 6.759,319,933
UREKA 0.7992,500
SANKO 0.9892,321
SPVI 3.269,094,845
BTC 0.879,089,583
IRCP 0.68907,800
SISB 8.35903,800
SCCC 117.0090,365
PM 7.50901,601
SIMAT 3.92901,598
THANI 3.2690,067,641
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
METCO 166.0099,600
AJ 17.609,919,378
ITEL 2.969,876,777
CENTEL 20.0098,438,580
ALT 4.0698,420,271
LDC 1.1998,413
TVD 0.94982,790
QHHR 5.40981,185
DIGI (C)0.2998,107
NPP 1.22975,269
MINT 17.80974,977,271
GOLD 6.55971,221
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
ADVANC 171.00969,367,365
GYT 193.0096,500
OISHI 38.75964,875
ASIAN 12.9096,051,168
SSSC 1.929,600
CGD 0.65959,920
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
SLM 0.000
3K-BAT 0.000
SCGP (ST)35.000
SKR 6.5078.66
TF (SP)266.0078.83
SSTPF (SP)7.3083.83
NEW 48.0085.67
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
ROH 38.5089.52
TCOAT 23.9094.75
BAT-3K (SP)265.0094.93
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
CHOTI 69.50n.a.%
EE 0.71n.a.%
TRUBB 1.91n.a.%
APURE 1.98n.a.%
CFRESH 3.26n.a.%
MALEE 5.60n.a.%
MINT 17.80n.a.%
SFP 135.00n.a.%
ACC 0.58n.a.%
AFC 6.00n.a.%
DIGI (C)0.29n.a.%
CPH 3.28n.a.%
CPL 1.19n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
GLANDRT (SP)13.00
THL 0.00
TREIT 11.70
MAI 308.52
SETCLMV 790.66
SET50 762.68
SETHD 814.87
SETTHSI 727.79
sSET 598.78
SET100 1,716.16
SET 1,213.61
B-WORK 11.30-
HREIT 7.50-
GVREIT 10.40-
SUPEREIF 10.80-
WHABT 8.30-
GAHREIT 8.05-
MIT 2.84-
AIMIRT 12.30-
EGATIF 11.90-