ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
NCL 0.77+0.16 (26.23%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
EFORL (C)0.05+0.01 (25%)
UWC (C)0.05+0.01 (25%)
B52 (C)0.19+0.03 (18.75%)
CIG 0.26+0.04 (18.18%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
SONIC 1.53+0.20 (15.04%)
TAKUNI 0.51+0.06 (13.33%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
OTO (XD)5.20-0.55 (-9.57%)
GOLD 6.55-0.70 (-9.66%)
TFI (C, NP)0.18-0.02 (-10%)
SSC (XD)35.25-4.25 (-10.76%)
TGPRO 0.07-0.01 (-12.5%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
MAX 0.01-0.01 (-50%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
CTW 6.5099,800
MAKRO 40.25997,179
HREIT (XD)7.55992,433
SMK 39.009,900
TCJ 3.2298,200
TYCN 1.9998
KTC 52.259,777,935
BCPG 14.809,776,250
JCK 1.409,767,798
DCORP 0.3197,500
MODERN 2.84969,452
M 55.25969,285
sSET 690.12965,482,000
ADVANC 181.509,516,906
WACOAL 45.00950
UAC 3.9094,600
KGI 3.869,445,358
CGD 0.649,355,909
KASET 1.23934,600
PAF 0.5293,200
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
AIMCG 5.95994,245
HARN 2.14990,820
ALLA 1.20982,892
DIGI (C)0.2998,107
CAZ 1.76975,816
NPP 1.22975,269
NCL 0.779,735,055
GOLD 6.55971,221
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
TIPCO 7.059,655,539
ILINK 4.709,645,326
TKS 6.209,632,525
BTNC 12.009,600
PG 4.8695,742
GLOW 76.759,550,156
NER 4.50953,495,897
NRF 6.9094,722,910
PROSPECT 8.609,408,400
DTC 7.75938,641
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
FE 190.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
SLM 0.000
JR 8.350
SSP 11.5088.4
PR (SP)77.0088.43
TAKUNI 0.5189.09
BEC 6.8589.96
M-II 7.2091.12
THG 24.1092.76
BAT-3K (SP)265.0094.93
MANRIN 30.0095.4
TRIF (SP, XA)21.0097.09
TCOAT 27.0097.64
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
CHOTI 70.00n.a.%
EE 0.64n.a.%
TRUBB 1.92n.a.%
APURE 2.20n.a.%
CFRESH 3.12n.a.%
MALEE 6.30n.a.%
MINT 26.25n.a.%
SFP 129.50n.a.%
ACC 0.58n.a.%
DIGI (C)0.29n.a.%
CPH 3.58n.a.%
CPL 1.12n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
GLANDRT (SP)13.00
AIMIRT 12.70
SHREIT (NP)3.20
THL 0.00
NMG (SP, C)0.17
SRIPANWA 7.95
IMPACT 19.90
TREIT 11.70
BRRGIF 6.15
TFFIF 9.90
MAI 331.18
SETCLMV 960.51
SET50 940.17
SETHD 1,032.51
SETTHSI 902.77
sSET 690.12
SET100 2,094.34
SET 1,449.83
B-WORK 11.30-
HREIT (XD)7.55-