ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
TPAC 14.30+3.30 (30%)
UWC (C)0.05+0.01 (25%)
TNDT 5.95+0.90 (17.82%)
JTS 17.10+2.50 (17.12%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
ABM 1.30+0.16 (14.04%)
TM 3.92+0.48 (13.95%)
CAZ 2.16+0.23 (11.92%)
PRIN 2.64+0.28 (11.86%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
SAM 0.76-0.10 (-11.63%)
KKC 0.77-0.11 (-12.5%)
ZMICO 3.86-0.62 (-13.84%)
AIE (XA)1.97-0.35 (-15.09%)
UMS (C)0.88-0.17 (-16.19%)
SFP 99.75-23.25 (-18.9%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
EFORL (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
RS 25.259,985,759
IP 21.40996,809
POPF 10.8099,200
SINGER 40.009,819,491
DCORP 0.3197,500
SYNEX 24.009,717,095
SRIPANWA 7.9597,112
STAR (C)2.1697,100
SETCLMV 993.14969,656,000
ARROW 8.4096,822
JMT 43.009,651,729
SFT 5.35959,000
LOXLEY 2.169,565,701
SE 1.85956,524
RSP 2.10952,400
AQ (C)0.0194,801,545
ARIP 0.629,467,300
VL 2.489,452,123
CMC 1.07943,100
UPF 67.009,390
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
APP 3.709,993,300
PROUD 1.1299,232
AMANAH 5.9599,180,342
UP 15.2098,800
ASIAN 20.9098,730,137
GLOCON 0.909,847,981
BROCK 1.569,828
DIGI (C)0.2998,107
SAT 17.509,768,553
NPP 1.22975,269
MONO 1.999,744,055
WGE 2.0097,413,464
FORTH 7.00973,203
GOLD 6.55971,221
BGH 20.90970,510,415
RWI 1.47966,084
SCN 2.229,648,120
SETCLMV 993.14963,004,159,840
GLOW 76.759,550,156
SCB 106.50952,061,862
ชื่อราคาRSI
TT&T 0.000
SFP 99.751.11
SPORT (C)0.046.33
NOVA 12.108.69
PS 15.209.78
COL 13.209.8
CNS 1.3010.3
ROBINS 19.5011.66
AJD (SP)1.1814.1
SPPT 3.2815.56
TNDT 5.9586.73
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
CMR 2.4688.53
THE 2.5689.97
TM 3.9290.24
AMARIN 5.6591.65
CEN 1.6993.16
BAT-3K (SP)265.0094.93
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
CHOTI 73.00n.a.%
CFRESH 2.32n.a.%
AFC 6.35n.a.%
DIGI (C)0.29n.a.%
NC 10.00n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
SAWANG 10.70n.a.%
TTI 19.20n.a.%
JCKH (C)0.43n.a.%
UT 16.00n.a.%
AJA 0.18n.a.%
OGC 24.00n.a.%
SITHAI 0.77n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
GLANDRT (SP)13.00
BTSGIF 5.25
TREIT 11.70
MAI 449.13
SETCLMV 993.14
SET50 941.08
SETHD 1,108.41
SETTHSI 967.39
SSET 736.02
SET100 2,135.81
SET 1,541.12
FTREIT 12.80
BKER 5.80
ALLY 6.30
sSET 848.51
B-WORK 10.10-
HREIT 7.90-
GL (SP, C, NP)0.65-
GVREIT 10.50-
SUPEREIF 10.50-