ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
AQ (C)0.02+0.01 (100%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
PACE (C, NP)0.06+0.01 (20%)
RP 1.67+0.26 (18.44%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
BIG 0.79+0.08 (11.27%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
NINE 2.14+0.18 (9.18%)
TQM 77.00+6.00 (8.45%)
STA 11.90+0.80 (7.21%)
KTP 3.70-0.28 (-7.04%)
JSP 0.26-0.02 (-7.14%)
NFC 2.12-0.20 (-8.62%)
GGC 12.00-1.20 (-9.09%)
THE 1.54-0.16 (-9.41%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
TWZ 0.07-0.01 (-12.5%)
MVP 1.67-0.24 (-12.57%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
EIC 0.03-0.01 (-25%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
NUSA 0.529,965,448
BDMS 25.7599,592,393
ASIAN 4.0499,356
ASIAN 4.0499,356
KK 43.009,880,800
ACG 0.9798,502
TMB 1.5298,452,969
TLGF 22.00976,488
SEAOIL 2.58974,800
SABINA 23.3097,202
EPG 6.10970,401
NBC 0.479,701
M-II 7.9596,800
VL 1.399,653,106
AAV 1.939,652,574
TRITN 0.289,629,311
ACE 4.329,591,475
TAPAC 7.15954,008
TSC 12.709,530
TTW 13.609,525,165
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
TPCORP 9.901,000
DIF 17.0099,369,522
SUSCO 2.80992,880
UMS (C)0.3399
KKP 68.5098,193,586
BTW 0.7198,193
DIGI (C)0.2998,107
BLA 20.009,807,860
NEP (C)0.199,785
MAX 0.0297,835
UNIQ 7.459,773,141
NPP 1.22975,269
CGD 0.88974,780
VRANDA 7.60971,364
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
SPCG 20.809,699,165
ABPIF 4.74968,382
TSR 2.22959,990
MFC 15.20959,120
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
TT&T 0.000
TIW 170.008.42
SEAOIL 2.589.61
PS 15.209.78
BAT-3K 209.009.8
ROCK 15.609.82
OTO 3.2278.88
TFMAMA 194.0080.04
OHTL 448.0081.21
OSP 47.2581.24
SSTPF (SP)7.3083.83
BTNC 22.8083.98
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
CSR 79.2595.12
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
PB 69.00request uns%
PM 7.00request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
DELTA 53.50request uns%
QLT 4.96request uns%
TNDT 3.78request uns%
YUASA 12.50request uns%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
TIC 27.00n.a.%
NEP (C)0.19n.a.%
META 1.29n.a.%
KTP 3.70n.a.%
TFD 1.67n.a.%
FER 0.50n.a.%
TH 0.62n.a.%
BTC 0.87n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 12.40
GLANDRT 13.20
HREIT 8.65
GVREIT 17.10
SUPEREIF 11.10
WHABT 9.70
GAHREIT 9.15
MIT 2.68
AIMIRT 13.50
EGATIF 12.80
BKKCP 13.40
CPNCG 12.70
CTARAF 5.60
ERWPF 5.25
FUTUREPF 24.90
GOLDPF 7.00
KPNPF 8.10
LHPF 8.70
LUXF 8.60
M-II 7.95