ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
AQ (C)0.03+0.01 (50%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
PPPM (NP)1.49+0.23 (18.25%)
PE (C, NP)0.07+0.01 (16.67%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
TPP 19.50+2.50 (14.71%)
SSF 7.65+0.95 (14.18%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
TRC 0.14+0.01 (7.69%)
AU 14.90+1.00 (7.19%)
MNIT2 5.05-0.40 (-7.34%)
JCK 1.05-0.09 (-7.89%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
TGPRO 0.09-0.01 (-10%)
NEP (C)0.25-0.03 (-10.71%)
MPIC 1.30-0.24 (-15.58%)
CHARAN 25.25-5.75 (-18.55%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
UWC 0.03-0.01 (-25%)
MAX 0.01-0.01 (-50%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
SAWAD 57.009,952,594
FMT 23.909,900
KK 43.009,880,800
NUSA 0.38984,700
JAS 6.4097,862,746
SENA 3.42973,757
SDC 0.2696,800
ARIP 0.4496,600
HANA 29.00964,517
APCO 3.309,604
M-PAT 5.209,601
SKY 16.30957,800
BA 9.10950,331
AHC 15.709,501
SSSC 2.269,500
MJLF 12.409,500
RSP 3.8294,500
EGCO 355.00943,667
TMT 4.9494,300
CNT 1.8693,900
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
EVER 0.35996,765
LANNA 9.10989,170
DIGI (C)0.2998,107
TCC 0.28980,840
NPP 1.22975,269
AIMIRT 14.809,723,881
GEL 0.2097,081
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
CPTGF 13.40963,862
EPG 6.8596,064,852
DELTA 50.7595,748,046
TPRIME 16.00956,800
PCSGH 6.35956,310
CIG 0.22954,074
M-II 8.5095,200
PLAT 5.309,501,856
CHEWA 0.70944,757
P-FCB 14.0093,800
TNITY 4.1493,150
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
TT&T 0.000
CHARAN 25.252.82
UPF 42.005.49
TOPP 177.008.12
THRE 0.658.45
PS 15.209.78
TGCI (SP)3.3478.41
VTE 2.1078.62
TF (SP)266.0078.83
TPP 19.5078.95
TNP 2.1279.83
FTREIT 18.1081.08
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
FE 210.0091.04
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ML 0.98n.a.%
PE (C, NP)0.07n.a.%
TIC 27.00n.a.%
TSI (C)0.51n.a.%
KTP 3.70n.a.%
TFD 1.67n.a.%
AKR 0.77n.a.%
FER 0.50n.a.%
PPPM (NP)1.49n.a.%
BTC 0.87n.a.%
JUTHA (C)0.70n.a.%
DRACO 5.10n.a.%
SPPT 3.28n.a.%
SIM 0.68n.a.%
ABC 0.16n.a.%
AJD (SP)1.18n.a.%
VL 1.51n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 12.80
GLANDRT 13.70
HREIT 10.00
GVREIT 17.10
SUPEREIF 12.40
WHABT 9.65
GAHREIT 9.05
MIT 3.20
AIMIRT 14.80
EGATIF 13.40
BKKCP 13.90
CPNCG 15.10
CTARAF 5.85
ERWPF 5.30
FUTUREPF 25.25
GOLDPF 7.40
KPNPF 8.60
LHPF 9.15
LUXF 8.90
M-II 8.50