ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
DCORP 0.98+0.20 (25.64%)
EFORL (C)0.06+0.01 (20%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
SMM 3.14+0.20 (6.8%)
ABC 0.16+0.01 (6.67%)
SEAFCO 8.50+0.50 (6.25%)
CHOW 2.22+0.12 (5.71%)
SAMTEL 7.65+0.40 (5.52%)
TGPRO 0.13-0.01 (-7.14%)
BA 11.70-0.90 (-7.14%)
MOONG 5.80-0.45 (-7.2%)
UMS (C)0.62-0.05 (-7.46%)
BDMS 21.60-2.00 (-8.47%)
MPG (C)0.40-0.04 (-9.09%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
CPL 2.88-0.48 (-14.29%)
UWC 0.05-0.01 (-16.67%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
CGH 0.9499,300
MATCH 2.1099,000
DDD 16.309,890,867
KK 43.009,880,800
UTP 9.9098,500
TASCO 14.30979,901
GLOBAL 17.609,763,161
DCORP 0.9897,308,601
SAMART 6.30972,600
SVH 418.009,705
CFRESH 4.0096,800
BJCHI 1.899,601
BRRGIF 10.0096,001
KCE 28.25948,610
SUTHA 3.709,400
HFT 2.9493,911
CPI 1.4993,800
SRICHA 10.7093,700
MTC 44.009,351,280
NPPG 1.219,335,800
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
TPRIME 12.60992,880
MTI 98.25992,423
GLOW 91.2598,726,660
TAKUNI 0.7798,560
BFIT 17.80982,578
NPP 1.22975,269
UTP 9.90975,150
BR 3.94974,527
CPR 5.30974,145
TVT 0.7897,266
UWC 0.05971,760
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
WORK 21.1096,764,600
CPNREIT 26.509,667,386
SWC 20.9096,224
AEC 0.469,615
BRRGIF 10.00960,010
CI 1.239,594
ESTAR 0.52959,246
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP, C)0.380
PRO 0.000
TT&T 0.000
PIMO 2.329.08
CHOW 2.229.09
PS 15.209.78
MPG (C)0.4078.43
VTE 2.1078.62
TF (SP)266.0078.83
FE 190.0080.88
DIGI (C)0.4081
SMART 1.3586.86
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
INSURE 39.0094.03
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
PRANDA 4.44n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
KTP 3.70n.a.%
TFD 1.67n.a.%
FER 0.50n.a.%
BTC 0.87n.a.%
DRACO 5.10n.a.%
SIM 0.68n.a.%
ABC 0.16n.a.%
AJD (SP)1.18n.a.%
DAII 4.90n.a.%
E 0.68n.a.%
HOTPOT 1.52n.a.%
PCA 2.82n.a.%
APX 0.41n.a.%
VTE 2.10n.a.%
CCN (XR)12.50n.a.%
SIRI 1.259.77%
CNS 2.169.72%
KCAR 10.909.72%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 10.80
GLANDRT 11.90
HREIT 6.75
GVREIT 14.60
WHABT 10.10
GAHREIT 9.50
MIT 5.55
AIMIRT 10.20
EGATIF 11.30
BKKCP 12.20
CPNCG 15.10
CTARAF 4.66
ERWPF 5.20
FUTUREPF 22.50
GOLDPF 7.20
KPNPF 8.80
LHPF 8.15
LUXF 8.60
M-II 8.65
M-PAT 9.80