ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
UWC (C)0.05+0.01 (25%)
TGPRO 0.07+0.01 (16.67%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
SRICHA 9.65+1.25 (14.88%)
AUCT 9.10+1.15 (14.47%)
YGG 13.60+1.70 (14.29%)
TTCL 3.14+0.36 (12.95%)
SAWANG 11.00+1.25 (12.82%)
APEX (C)0.09+0.01 (12.5%)
TCJ 2.94-0.28 (-8.7%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
TM 2.30-0.26 (-10.16%)
SCI 1.54-0.22 (-12.5%)
TWZ 0.06-0.01 (-14.29%)
UTP 11.20-1.90 (-14.5%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
IIG 19.80-19.80 (-100%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
MONO 2.68999,101
THRE 1.009,989,650
sSET 613.07992,486,000
KK 43.009,880,800
JMT 29.259,880,718
EPG (XD)4.789,849,410
MALEE 7.70984,900
THAI (C)3.689,781,847
SIAM 1.4197,500
SUSCO 2.42973,000
HTC 17.8097,227
PSH 11.30960,899
TIW 245.009,500
APP 1.829,484,100
GOLDPF 5.809,400
SONIC 1.13939,100
LDC 0.709,300
J 1.029,277,316
EE 0.629,238,001
SANKO 0.97922,100
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
CENTEL 22.6099,965,337
THRE 1.009,989,650
STAR 2.4098,880
AIE 0.579,877,701
BLA 16.409,827,405
DIGI (C)0.2998,107
ARIP 0.36978,768
SET50 864.05976,761,866,300
NPP 1.22975,269
ORI 7.1097,371,416
ESSO 8.00972,150,688
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
TPIPL 1.289,565,184
GPI 1.4495,616
GLOW 76.759,550,156
GLAND 2.3095,450
GULF (XR)33.50952,122,629
KUN 0.8894,952
HMPRO 16.10948,219,724
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
SLM 0.000
IIG 19.800
INSURE 31.000.53
2S 3.1282.18
SRICHA 9.6583.08
SSTPF (SP)7.3083.83
MBAX 5.6584.68
WG 185.0086.43
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
TIW 245.0092.67
SFP 134.5096.83
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
AJA 0.14n.a.%
SITHAI 0.64n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ECL 0.81n.a.%
FNS 3.40n.a.%
TIC 27.00n.a.%
KTP 3.70n.a.%
NCH 0.75n.a.%
PRECHA 0.88n.a.%
TFD 1.67n.a.%
TRC 0.14n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 11.40
GLANDRT (SP)13.00
HREIT 8.05
GVREIT 13.40
SUPEREIF 11.60
WHABT 8.60
GAHREIT 7.55
MIT 2.70
AIMIRT 13.30
BKKCP 11.80
CPNCG 10.50
CTARAF 4.92
ERWPF 4.20
FUTUREPF 19.10
GOLDPF 5.80
KPNPF 6.75
LHPF 5.60
LUXF 6.30
M-II 7.20
M-PAT 3.50