ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
EFORL (C)0.05+0.01 (25%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
ZEN 17.20+1.60 (10.26%)
TGPRO 0.12+0.01 (9.09%)
GEL 0.24+0.02 (9.09%)
BIG 1.20+0.10 (9.09%)
NINE 2.20+0.18 (8.91%)
CHARAN 32.00+2.50 (8.47%)
HOTPOT 1.52-0.10 (-6.17%)
FC (C)0.28-0.02 (-6.67%)
MORE 0.14-0.01 (-6.67%)
KTP 3.70-0.28 (-7.04%)
TIC 29.50-2.50 (-7.81%)
TTT 69.50-7.00 (-9.15%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
SPORT (C)0.13-0.02 (-13.33%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
INSURE 24.10-7.90 (-24.69%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
TMT 5.5599,701
VIH 5.70988,500
KK 43.009,880,800
BANPU 14.609,875,646
CTARAF 5.8598,600
MTC 58.259,742,782
PF 0.809,617,208
M-PAT 6.5096,000
AU 16.909,557,794
BTSGIF 11.20954,911
CM 3.709,500
SCCC 243.0094,618
BKKCP 13.3094,600
IRC 17.809,421
SCG 4.189,401
TOG 5.7593,100
SVI 4.26927,599
ARROW 8.4092,700
FORTH 5.90917,300
NBC (C)0.46914,111
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
TVI 4.64997,141
LHSC 18.409,969,120
NETBAY 31.759,906,000
BROCK 2.029,898
AFC 7.609,880
AKR 0.81986,985
AQUA 0.559,825,036
DIGI (C)0.2998,107
TCMC 2.44980,668
NPP 1.22975,269
HPF 5.00972,515
AI 1.469,722,565
HANA 27.7597,128,580
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
KDH 96.509,650
HTECH 4.049,488,522
ALT 2.88947,808
A 6.3094,500
TRU 4.729,440
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
TT&T 0.000
M-PAT 6.508.69
PS 15.209.78
TTT 69.5013.76
AHC 14.2013.8
AJD (SP)1.1814.1
AU 16.9081.5
AMA 9.2584.86
NNCL 2.0086.92
NIPPON 7.4587.42
TOPP 189.0087.87
PR (SP)77.0088.43
PDG 3.2489.34
TSTE 7.5091.38
TRIF (SP, XA)21.0097.09
CSR 74.0098.66
ชื่อราคาปันผล
CHOTI 103.50n.a.%
ACC 0.69n.a.%
DIGI (C)0.29n.a.%
PAF 0.85n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
SAWANG 11.30n.a.%
TTT 69.50n.a.%
TTI 23.00n.a.%
UT 13.80n.a.%
AJA 0.21n.a.%
FANCY 0.61n.a.%
FC (C)0.28n.a.%
ROCK 19.50n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ABICO 4.64n.a.%
CIMBT 0.71n.a.%
BFIT 18.00n.a.%
ECL 1.81n.a.%
KOOL 1.31n.a.%
RCI 3.52n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 12.10
GLANDRT 13.80
HREIT 9.00
GVREIT 16.80
WHABT 9.90
GAHREIT 9.30
MIT 3.68
AIMIRT 12.70
EGATIF 12.70
BKKCP 13.30
CPNCG 15.50
CTARAF 5.85
ERWPF 5.40
FUTUREPF 26.00
GOLDPF 7.50
KPNPF 8.80
LHPF 9.20
LUXF 8.90
M-II 8.70
M-PAT 6.50