ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
U 0.03+0.01 (50%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
TSF (C)0.05+0.01 (25%)
EASON 2.86+0.44 (18.18%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
MPG (C)0.17+0.02 (13.33%)
THMUI 1.94+0.20 (11.49%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
TM 2.20+0.20 (10%)
TSC 13.40+1.00 (8.06%)
NIPPON 7.45-0.35 (-4.49%)
WAVE 2.54-0.12 (-4.51%)
SELIC 2.52-0.12 (-4.55%)
SABINA 36.00-2.25 (-5.88%)
HOTPOT 1.52-0.10 (-6.17%)
KTP 3.70-0.28 (-7.04%)
TWZ 0.12-0.01 (-7.69%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
EIC (C)0.05-0.01 (-16.67%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
N-PARK (XA)0.051,465,922,856
TMB 2.28624,255,369
WAT 0.71467,691,087
WHA 4.28366,793,554
TRUE 6.00257,071,481
U 0.03196,364,800
NUSA 0.34190,120,974
GEL 0.36172,892,868
BLAND 1.81141,430,746
QH 3.56137,071,718
BEAUTY 11.10113,177,693
SLC 0.08105,685,000
PTT 52.00104,712,055
IRPC 6.9599,440,849
ITD 3.0497,434,048
BWG 1.1488,749,403
SGF 2.1280,845,958
CHG 2.7480,591,749
BANPU 19.4080,414,602
BEM 8.8079,744,181
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
KBANK 216.002,147,483,647
PTT 52.002,147,483,647
PTTEP 152.002,147,483,647
CPALL 68.502,147,483,647
AOT 66.002,147,483,647
EA 47.002,137,151,476
PTTGC 82.002,030,412,414
SCB 149.001,968,299,238
IVL 59.501,934,342,442
WHA 4.281,569,876,411
BANPU 19.401,560,043,279
SCC 448.001,557,283,392
TRUE 6.001,542,428,886
CPN 86.251,517,071,433
BBL 213.001,434,424,857
TMB 2.281,423,302,241
STEC 24.901,383,456,326
KTB 20.201,259,663,657
BEAUTY 11.101,256,272,392
AMATA 22.701,175,331,408
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
INSURE 32.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP)0.380
PRO 0.000
TT&T 0.000
MANRIN 28.001.87
ROH 38.002.58
SPF 24.8081.63
UREKA 0.9582.91
CHAYO 5.8585.15
SAMART 8.7086.48
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
WIN 0.6790.71
B-WORK 11.4092.92
DTCI 30.0095.59
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
B-WORK 11.40n.a.%
AFC 9.15n.a.%
CPH 5.70n.a.%
PAF 0.91n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
SAWANG 14.80n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
SAM 0.70n.a.%
TGPRO 0.14n.a.%
TIW 240.00n.a.%
TSTH 0.78n.a.%
TYCN 2.96n.a.%
CCP 0.41n.a.%
RCI 3.66n.a.%
KTP 3.70n.a.%
MIT 5.00n.a.%
AIMIRT 10.80n.a.%
TFD 1.67n.a.%
ERWPF 5.60n.a.%
MNRF 3.42n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
EGATIF 10.90
THL 0.00
PRO 0.00
BTSGIF 12.30
JASIF 10.40
B-WORK 11.40-
GLANDRT 13.50-
HREIT 6.80-
GVREIT 15.80-
WHABT 10.20-
GAHREIT 9.70-
MIT 5.00-
AIMIRT 10.80-
BKKCP 12.50-
CPNCG 16.00-
CPNRF (SP)21.90-
CTARAF 4.80-
DTCPF (SP)7.05-
ERWPF 5.60-
FUTUREPF 22.50-