ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
AQ (C)0.03+0.01 (50%)
IRCP 1.23+0.28 (29.47%)
BTNC 15.80+3.10 (24.41%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
T (C)0.07+0.01 (16.67%)
CSS 2.16+0.25 (13.09%)
SMT 4.68+0.52 (12.5%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
BRR 3.74+0.34 (10%)
EE 0.70+0.06 (9.37%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
GOLD 6.55-0.70 (-9.66%)
TFI (C, NP)0.15-0.02 (-11.76%)
NEW 49.25-6.75 (-12.05%)
JUTHA (C)1.46-0.20 (-12.05%)
ZMICO 1.02-0.14 (-12.07%)
MPG (C)0.44-0.08 (-15.38%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
WINNER 2.7499,800
FTREIT 11.609,979,924
BRR 3.74997,660
THANA 0.9099
BFIT 31.00989,334
KUN 0.959,871,600
AQ (C)0.0398,310,143
DCORP 0.3197,500
CCET 2.409,744,235
FANCY 0.70971,000
ALLA 1.23970,431
TFFIF 9.109,675,288
NOK (C, NP)1.13961,698
SAWAD 68.009,581,709
BTSGIF 4.969,576,667
MDX 2.64956,301
ZIGA 3.289,500,815
AEC (C)0.239,431,019
UPF 69.759,400
POST (C)1.009,320
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
3K-BAT 83.2599,983
KWM 1.14999,166
CCP 0.489,983,894
SICT 4.169,925,677
TCCC 28.75989,288
PLANB 6.4598,727,783
AIE 0.929,860,561
VL 1.169,846,273
ASIA 4.92984
DIGI (C)0.2998,107
ALL 3.4297,593,869
NPP 1.22975,269
GOLD 6.55971,221
GC 5.90971,022
BGH 20.90970,510,415
IT 2.4696,188
GFPT 13.6096,156,162
TNR 13.20960,960
MORE 0.8695,994,357
GLOW 76.759,550,156
ชื่อราคาRSI
FE 190.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
SPORT (C)0.046.33
PS 15.209.78
IND 1.7710.2
CNS 1.3010.3
ROBINS 19.5011.66
AJD (SP)1.1814.1
SMT 4.6883.61
SSTPF (SP)7.3083.83
CSS 2.1683.92
KTC 78.5085.12
TPBI 8.2587.06
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
IRCP 1.2391.55
BAT-3K (SP)265.0094.93
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
UT 15.10n.a.%
AJA 0.17n.a.%
STGT 37.00n.a.%
SITHAI 0.64n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ECL 1.14n.a.%
FNS 4.10n.a.%
GBX 0.52n.a.%
GL (SP)1.20n.a.%
THRE 1.74n.a.%
TIC 27.00n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 11.00
GLANDRT (SP)13.00
HREIT 7.55
GVREIT 11.40
SUPEREIF 10.80
WHABT 8.80
GAHREIT 8.00
MIT 3.00
AIMIRT 12.30
SHREIT (NP)3.06
NMG (SP, C)0.17
BTSGIF 4.96
JASIF 9.70
ABPIF 2.98
SRIPANWA 7.80
AMATAR 10.20
DIF 12.90
CPNREIT 18.80
IMPACT 18.20
WHART 11.90