ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
AQ (C)0.02+0.01 (100%)
NCH 1.09+0.25 (29.76%)
NDR 2.06+0.31 (17.71%)
F&D 26.25+3.85 (17.19%)
TRUBB 2.50+0.36 (16.82%)
CHARAN 34.75+5.00 (16.81%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
DTCI 30.00+4.00 (15.38%)
TWP 2.74+0.32 (13.22%)
AKP 1.13+0.13 (13%)
RCL 21.60-2.70 (-11.11%)
ADB 1.52-0.20 (-11.63%)
TMI 0.90-0.16 (-15.09%)
APEX (C)0.05-0.01 (-16.67%)
EFORL (C)0.05-0.01 (-16.67%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
T (C)0.03-0.01 (-25%)
MAX 0.01-0.01 (-50%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
TCJ 3.7499,760
COTTO 1.3699,681,398
LPN (XD)4.669,950,439
NRF 8.559,915,818
AI 2.369,909,945
PJW 2.529,873,907
B52 (C)0.36985,407
CRD 0.60983,700
LHFG 1.109,834,041
AIRA 0.999,800
TFFIF 8.859,799,737
NCL 0.82979,100
ARROW 7.3597,700
RS 25.259,766,752
DCORP 0.3197,500
NOBLE 7.759,746,156
VIH 7.95974,584
WINNER 2.92972,502
PF 0.399,717,610
BRR 3.7696,720
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
AYUD 33.50984,599
TPCH 11.309,827,836
D 4.48982,401
DIGI (C)0.2998,107
NPP 1.22975,269
KUMWEL 1.459,736,460
GOLD 6.55971,221
BGH 20.90970,510,415
AIRA 0.999,702
DV8 (C)0.2796,849
PRG 10.709,630
CKP 4.2895,890,652
GLOW 76.759,550,156
BAY 30.259,532,229
ILM 13.7095,108,578
SHR 3.0094,814,037
ASEFA 4.60947,839
TEAMG 2.129,469,203
TKN 9.9594,616,421
DCON 0.379,458,492
ชื่อราคาRSI
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
NOVA 11.701.63
SPORT (C)0.046.33
PS 15.209.78
COL 13.209.8
CNS 1.3010.3
ROBINS 19.5011.66
AJD (SP)1.1814.1
GC 6.8585.8
ZMICO 2.2886.41
NIPPON 7.4587.42
STA 54.0088.3
PR (SP)77.0088.43
2S 5.0588.43
SFP 131.0089.17
PREB 8.8590.54
BAT-3K (SP)265.0094.93
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
UT 15.50n.a.%
AJA 0.13n.a.%
SITHAI 0.66n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ECL 1.24n.a.%
THRE 1.60n.a.%
TIC 27.00n.a.%
AWC 4.86n.a.%
NEP (C)0.28n.a.%
TCMC 2.00n.a.%
ANAN 1.81n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 10.00
GLANDRT (SP)13.00
HREIT 7.50
GVREIT (XD)10.20
SUPEREIF 10.60
WHABT 8.80
GAHREIT 8.10
MIT 3.30
AIMIRT 11.10
SHREIT (NP)2.82
NMG (SP, C)0.17
BTSGIF (XN)4.92
JASIF (XD)9.40
ABPIF 2.98
SRIPANWA 7.90
AMATAR 10.10
DIF 11.30
CPNREIT 18.30
IMPACT (XD)17.10
WHART 10.90