ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
NEWS (C)0.02+0.01 (100%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
EIC (C)0.05+0.01 (25%)
EFORL (C)0.06+0.01 (20%)
UWC 0.06+0.01 (20%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
ROCK 19.80+2.00 (11.24%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
EPCO 3.28+0.24 (7.89%)
THE 1.92+0.14 (7.87%)
HOTPOT 1.52-0.10 (-6.17%)
GSC 2.12-0.14 (-6.19%)
KTP 3.70-0.28 (-7.04%)
HANA 30.50-2.75 (-8.27%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
SIRIP 11.30-1.20 (-9.6%)
TFI (C, NP)0.27-0.03 (-10%)
TWZ 0.08-0.01 (-11.11%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
ACC 0.72-0.18 (-20%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
D 7.4599,900
PSTC 0.639,951,506
BIZ 2.8499,400
DIF 15.109,936,238
FC (C)0.36991,912
KK 43.009,880,800
BPP 22.40986,078
APCO 4.1098,354
TIPCO 7.7598,303
CPI 1.4098,300
VPO 0.5198,300
EASTW 11.0098,241
HTC 14.1098,200
ASIMAR 2.0297,800
SF 7.50977,716
ORI 7.05975,062
PTL 15.3097,439
DCON 0.50974,374
M-STOR 6.959,706
TNITY 5.359,700
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
BFIT 17.70998,103
TSE 2.30995,905
SCP 7.80989,820
MAI 366.0398,904,234,240
MILL 1.22987,470
BLAND 1.609,821,160
MEGA 32.509,798,913
NPP 1.22975,269
ZEN 15.1097,471,572
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
Q-CON 5.0096,500
SABINA 26.259,625,875
TMC 0.7396,068
KKC 1.1895,961
KDH 95.759,575
AU 8.259,516,045
MFC 18.3095,160
CPNCG 15.00948,000
SNC 13.70945,300
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
PRO 0.000
TT&T 0.000
CSR 79.000.7
NEW 52.001.64
TMT 6.457.34
PS 15.209.78
TGCI (SP)3.3478.41
VTE 2.1078.62
TF (SP)266.0078.83
TQM 33.0079.27
TIC 48.5079.91
NC 15.6086.93
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
TRIF (SP, XA)21.0097.09
NEWS (C)0.0299.87
ชื่อราคาปันผล
PRANDA 4.44n.a.%
TTI 25.00n.a.%
UT 14.70n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
GPI 2.20n.a.%
CNT 1.97n.a.%
EVER 0.50n.a.%
KTP 3.70n.a.%
TFD 1.67n.a.%
FER 0.50n.a.%
WAVE 1.97n.a.%
BTC 0.87n.a.%
DRACO 5.10n.a.%
SIM 0.68n.a.%
ABC 0.16n.a.%
AJD (SP)1.18n.a.%
ARIP 0.50n.a.%
DAII 4.90n.a.%
E 0.68n.a.%
HOTPOT 1.52n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 10.90
GLANDRT 12.30
HREIT 7.70
GVREIT 15.10
WHABT 9.85
GAHREIT 9.30
MIT 4.30
AIMIRT 10.90
EGATIF 11.50
BKKCP 12.40
CPNCG 15.00
CTARAF 4.66
ERWPF 5.10
FUTUREPF 22.80
GOLDPF 7.40
KPNPF 8.90
LHPF 8.10
LUXF 8.65
M-II 8.70
M-PAT 9.55