ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
AQ (C)0.02+0.01 (100%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
SMT 3.10+0.40 (14.81%)
HYDRO (C)0.31+0.04 (14.81%)
YGG 12.60+1.60 (14.55%)
JCK 1.56+0.19 (13.87%)
NC 9.50+1.00 (11.76%)
BROCK 1.62+0.16 (10.96%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
BC 0.82-0.07 (-7.87%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
POST (C)1.13-0.12 (-9.6%)
GOLD 6.55-0.70 (-9.66%)
TCC 0.18-0.02 (-10%)
APEX (C)0.07-0.01 (-12.5%)
UWC (C)0.05-0.01 (-16.67%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
WHART 14.6099,917
AMATAV 5.1599,602
SETTHSI 756.32990,277,000
MILL 0.6799,000
ZEN 9.15988,085
KK 43.009,880,800
YUASA 14.90984,904
TIPCO 5.85983,704
MALEE 6.4098,300
BBL 97.509,769,396
DCORP 0.3197,500
MBK 12.00970,453
CIG 0.21969,000
BWG 0.4896,875,661
KTC 34.009,651,551
KOOL 1.019,594,503
SET50 808.83954,366,000
TFMAMA 198.509,512
AS 4.529,498,804
MIDA 0.609,468,880
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
SIS 14.2099,978,082
WIIK 1.98999,306
FNS 3.06997,361
T (C)0.0399,462
BTSGIF 6.159,849,041
NCH 0.8898,384
SCM 2.1898,370,255
TCJ 3.2498,172
DIGI (C)0.2998,107
SCB 64.50979,790,669
NPP 1.22975,269
BR 1.87971,652
GOLD 6.55971,221
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
KOOL 1.019,690,448
U 1.199,631,230
UVAN 4.54959,316
AUCT 13.6095,578,284
GLOW 76.759,550,156
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
SLM 0.000
INSURE 31.000.5
FE 205.003.68
SSTPF (SP)7.3083.83
NEW 48.0085.58
ROH 38.0085.78
JKN 10.8086.47
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
HYDRO (C)0.3193.85
TCOAT 23.9094.73
BAT-3K 265.0094.93
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ZMICO 0.59n.a.%
TIC 27.00n.a.%
TSI (C)0.28n.a.%
GYT 212.00n.a.%
KTP 3.70n.a.%
SRICHA 8.05n.a.%
TFD 1.67n.a.%
FER 0.50n.a.%
BTC 0.87n.a.%
JUTHA (C)0.47n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 11.70
GLANDRT (SP)13.00
HREIT 8.00
GVREIT 12.20
SUPEREIF 11.70
WHABT 8.85
GAHREIT 8.15
MIT 3.00
AIMIRT 13.60
EGATIF 12.10
BKKCP 11.90
CPNCG 10.20
CTARAF 5.00
ERWPF 4.30
FUTUREPF 19.10
GOLDPF 5.50
KPNPF 6.70
LHPF 5.40
LUXF 6.55
M-II 7.20