ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
AQ (C)0.01+0.01 (100%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
TNPC 0.89+0.11 (14.1%)
CHO 0.50+0.06 (13.64%)
DEMCO 3.20+0.36 (12.77%)
SAWANG 11.90+1.30 (12.26%)
QHOP 3.44+0.36 (11.61%)
TR 26.75+2.65 (11%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
THAI 4.52-0.46 (-9.2%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
CHOW 2.30-0.28 (-10.85%)
GJS 0.08-0.01 (-11.11%)
AEC 0.22-0.03 (-12%)
APEX (C)0.08-0.01 (-12.5%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
TFI (C, NP)0.05-0.01 (-20%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
CFRESH 2.60998,327
KOOL 0.859,929,391
KK 43.009,880,800
SIMAT 2.88985,600
M 57.00976,661
AHC 16.00970,816
SET 1,343.619,698,637,000
BOL 3.74969,227
APCS 4.0496,300
TRUE 3.7696,067,737
TPIPL 1.229,598,300
DEMCO 3.209,448,843
THE 1.3294,300
HPF 4.7494,200
AUCT 6.90940,800
ECF 1.129,341,900
AWC 4.8493,276,804
SRICHA 7.7593,200
ARROW 7.559,302
CPL 0.869,300
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
DELTA 57.759,978,738
YUASA 13.30997,527
ALUCON 141.0098,700
MALEE 7.509,867,900
DIGI (C)0.2998,107
JKN 5.309,809,479
VNT 20.909,800,742
SEAOIL 2.48977,938
COTTO 1.2397,662
NPP 1.22975,269
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
CK 16.9096,422,561
PRM 6.9096,189,988
GLOW 76.759,550,156
GEL 0.19950,798
SWC 3.9694,652
P-FCB 14.0093,800
UMI 0.55937,475
LHK 2.54934,486
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
NEWS (C)0.010
SPORT (C)0.046.33
PS 15.209.78
CNS 1.3010.3
CPT 0.9487.96
PR (SP)77.0088.43
PPM 1.1789.22
STA 26.7589.45
BOL 3.7489.61
BM 2.4490.36
PHOL 2.7090.99
KDH 88.0091.75
PSTC 2.0092.74
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
EPCO 3.48request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
TIC 27.00n.a.%
KTP 3.70n.a.%
TFD 1.67n.a.%
FER 0.50n.a.%
BTC 0.87n.a.%
DRACO 5.10n.a.%
SPPT 3.28n.a.%
SIM 0.68n.a.%
ABC 0.16n.a.%
AJD (SP)1.18n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 11.70
GLANDRT (SP)13.00
HREIT 8.50
GVREIT 14.80
SUPEREIF 11.40
WHABT 8.70
GAHREIT 7.15
MIT 2.44
AIMIRT (XD)12.50
EGATIF (XD)11.90
BKKCP 11.70
CPNCG 10.30
CTARAF 5.05
ERWPF 4.68
FUTUREPF (XD)18.80
GOLDPF 6.25
KPNPF 6.90
LHPF 6.40
LUXF 6.95
M-II 7.40