ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
TGPRO 0.05+0.01 (25%)
CSL 7.00+1.00 (16.67%)
THAI 3.68+0.48 (15%)
ASN 4.70+0.60 (14.63%)
TRC 0.08+0.01 (14.29%)
WICE 1.84+0.23 (14.29%)
DIMET 0.72+0.09 (14.29%)
RP 1.10+0.13 (13.4%)
UOBKH 2.40+0.28 (13.21%)
SDC 0.08-0.01 (-11.11%)
SCN (XD)1.21-0.16 (-11.68%)
CPL 0.81-0.11 (-11.96%)
META 0.40-0.06 (-13.04%)
MANRIN 23.20-3.80 (-14.07%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
SPORT (C)0.04-0.01 (-20%)
ROBINS 19.50-6.50 (-25%)
TFI (C, NP)0.02-0.01 (-33.33%)
UWC (C)0.01-0.01 (-50%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
TNDT 1.5099,700
ERW 2.369,967,133
EPCO 2.76995,508
D 2.2098,983
KK 43.009,880,800
RPH 4.80986,300
TWZ 0.059,849,200
TMILL 2.4898,200
SYNEX 3.90980,765
ZMICO 0.48978,998
PICO 3.329,700
ASAP 0.9996,400
TK 6.5096,200
SMART 0.799,600
STEC 11.609,460,400
UWC (C)0.01941,600
PPS 0.44936,600
SVI 1.88935,042
TPBI 2.3093,300
BTW 0.4791,900
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
NYT 2.729,997,142
MEGA 22.109,912,933
MC 7.009,864,393
DIGI (C)0.2998,107
MCS 7.159,789,094
NPP 1.22975,269
GEN 0.739,706,841
BGH 20.90970,510,415
MVP 1.11969,141
INGRS 0.299,628
TIGER 1.559,610
NCL 0.7896,096
CMO 0.889,592
GLOW 76.759,550,156
ASAP 0.9995,436
SPVI 1.51953,343
NPK 9.2595,275
CFRESH 0.9395,046
PTT 35.509,499,152,835
XO 3.94945,013
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
NMG (SP, C)0.170
TT&T 0.000
ROCK 12.400.43
TCOAT (XD)20.100.61
SFP 120.002.57
SPORT (C)0.046.33
TGCI (SP)3.3478.41
VTE 2.1078.62
TF (SP)266.0078.83
SSTPF (SP)7.3083.83
INSURE 38.7586.46
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
BAT-3K 232.0091.45
TRIF (SP, XA)21.0097.09
DIMET 0.7297.42
ชื่อราคาปันผล
KTB 11.30request uns%
CNS 1.30request uns%
MONTRI (SP)6.30request uns%
SSTPF (SP)7.30request uns%
GLOW 76.75request uns%
ROBINS 19.50request uns%
SPORT (C)0.04request uns%
CHOTI 53.50n.a.%
ACC 0.62n.a.%
AFC 6.00n.a.%
DIGI (C)0.29n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
SAWANG 5.00n.a.%
TTI 20.00n.a.%
JCKH 0.24n.a.%
UT 15.00n.a.%
AJA 0.18n.a.%
SITHAI 0.48n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
ABICO 2.80n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
GLANDRT (SP)13.00
WHABT 8.30
MIT 2.48
THL 0.00
BTSGIF 7.10
TREIT 11.70
BOFFICE 14.10
MAI 220.22
SETCLMV 708.62
SET50 766.67
SETHD 804.88
SETTHSI 695.53
sSET 446.29
SET100 1,671.79
SET 1,138.84
SPRIME 10.00
FTREIT 14.00
B-WORK 10.80-
HREIT 6.70-
GVREIT 13.40-