59
อันดับ ปันผล
B-WORK
Leasehold
10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80,10.70,10.80,10.80,10.80,10.80,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.10,11.20,11.20,11.40
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ
ปันผล n.a.%
Rsi 92.92
MIT
Freehold
5.25,5.25,5.25,5.25,6.00,5.85,5.25,5.25,5.20,4.98,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.10,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,5.15,4.94,4.94,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.10,5.10,5.10,5.10,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปันผล n.a.%
Rsi 42.33
AIMIRT
Freehold
9.95,10.00,10.00,9.95,9.95,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,10.10,10.10,10.20,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.30,10.30,10.20,10.10,10.20,10.10,10.20,10.20,10.30,10.40,10.40,10.50,10.50,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.80,10.80,10.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท
ปันผล n.a.%
Rsi 80.15
ERWPF
Freehold
5.75,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.60,5.60,5.60,5.80,5.60,5.60,5.60,5.60,5.80,5.80,5.65,5.60,5.70,5.65,5.65,5.70,5.60,5.60,5.60,5.60,5.70,5.65,5.65,5.60,5.60,5.65,5.65,5.70,5.70,5.70,5.65,5.70,5.70,5.65,5.70,5.60,5.70,5.70,5.65,5.70,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.70,5.65,5.70,5.65,5.65,5.65,5.65,5.65,5.60
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท
ปันผล n.a.%
Rsi 42.11
MNRF
Freehold
3.44,3.38,3.38,3.38,3.36,3.32,3.32,3.32,3.32,3.40,3.32,3.32,3.32,3.32,3.52,3.50,3.44,3.44,3.44,3.44,3.44,3.44,3.44,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50,3.52,3.28,3.50,3.50,3.40,3.40,3.40,3.40,3.30,3.40,3.40,3.38,3.38,3.40,3.40,3.40,3.40,3.44,3.44,3.38,3.38,3.38,3.40,3.40,3.40,3.40,3.40,3.42,3.42
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
ปันผล n.a.%
Rsi 52.25
SHREIT
Free&Leasehold
9.30,9.30,9.25,9.30,9.25,9.20,9.15,9.15,9.20,9.20,9.20,9.20,9.30,9.30,9.25,9.25,9.30,9.30,9.20,9.25,9.25,9.25,9.25,9.25,9.25,9.25,9.25,9.25,9.25,9.20,9.20,9.20,9.15,9.15,9.20,9.20,9.20,9.20,9.20,9.10,9.15,9.15,9.35,9.45,9.50,9.40,9.50,9.65,9.60,9.40,9.50,9.40,9.40,9.35,9.45,9.30,9.55,9.60,9.50,9.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าสตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้
ปันผล n.a.%
Rsi 54.81
TNPF(NP)
Free&Leasehold
4.50,4.50,4.34,4.34,4.30,4.40,4.50,4.44,4.32,4.30,4.32,4.34,3.78,3.78,3.78,3.78,3.72,3.72,3.68,3.80,3.68,3.68,3.70,3.70,3.70,3.72,3.70,3.70,3.70,3.70,3.72,3.70,3.70,3.70,3.70,3.66,3.68,3.68,3.68,3.66,3.68,3.68,3.68,3.68,3.66,3.66,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.64,3.62,3.60,3.60,3.60,3.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าตรีนิตี้
ปันผล n.a.%
Rsi 19.17
TU-PF
Leasehold
1.95,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.71,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.99,1.70,1.70,1.70,2.00,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.97,1.50,1.50,1.50,1.79,1.79,1.79,1.79,1.76,1.76,1.76,1.50,1.50,1.50,1.53,1.53,1.53,1.53,1.53,1.53
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที ยู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์
ปันผล n.a.%
Rsi 33.76
SBPF
Freehold
3.02,3.02,2.98,3.00,2.96,2.96,2.94,2.94,2.96,2.96,3.02,3.02,3.02,3.04,3.04,3.04,3.02,3.02,3.00,3.02,3.02,3.04,3.04,3.04,3.04,2.94,3.00,3.04,3.04,3.48,3.48,3.48,3.00,3.02,3.16,3.16,3.16,3.40,3.40,3.02,2.96,3.04,3.04,3.02,2.96,2.98,3.02,3.02,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.02,3.02,2.98,3.06,2.98,3.04,2.98
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สมุยบุรี
ปันผล n.a.%
Rsi 45.47
CPNREIT
Leasehold
23.30,23.30,23.40,23.40,23.40,23.00,23.30,23.30,23.20,23.40,23.60,23.60,23.50,23.60,23.70,23.70,23.70,23.70,23.70,24.00,23.90,23.90,23.90,24.00,24.00,24.20,24.40,24.60,24.60,24.50,24.60,24.70,24.80,25.00,25.25,25.50,25.50,25.50,26.25,27.50,27.00,25.75,25.75,26.25,26.00,26.00,25.75,26.00,26.25,26.75,26.75,27.00,26.75,26.75,26.75,27.00,27.00,27.25,27.00,27.25
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ cpn รีเทล โกรท
ปันผล n.a.%
Rsi 66.61
BOFFICE
Leasehold
12.40,12.50,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,12.40,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.30,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.60,12.60,12.50,12.60,12.60,12.70,12.80,12.80,13.10,13.10,13.10,13.20,13.40,13.40,13.40,13.40,13.30,13.30,13.40,13.40,13.70,13.60,13.60,13.70,13.60,13.60,13.60,13.50,13.70,13.70,13.80,13.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ
ปันผล n.a.%
Rsi 66.18
URBNPF
Leasehold
5.05,5.05,5.05,5.35,4.20,4.40,4.50,4.20,4.76,3.40,3.58,3.38,3.40,3.42,3.44,3.40,3.04,3.14,3.06,3.04,3.10,3.06,3.10,3.10,3.10,3.12,3.16,3.10,3.10,3.20,3.20,3.24,3.24,3.26,3.26,3.28,3.26,3.18,3.26,3.18,3.20,3.30,3.22,3.28,3.26,3.26,3.28,3.30,3.34,3.40,3.38,3.38,3.40,3.74,3.60,3.60,3.60,3.62,3.58,3.72
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
ปันผล 8.62%
Rsi 64.99
SSTPF
Freehold
6.40,6.45,6.45,6.95,6.95,6.95,6.95,6.50,6.50,6.60,6.55,6.70,6.50,6.40,6.40,6.40,6.40,6.40,6.45,6.50,6.45,6.50,6.50,6.50,6.50,6.50,6.60,6.60,6.80,6.55,6.55,6.60,6.55,6.70,6.65,6.60,6.60,6.75,6.80,6.65,6.65,6.35,6.70,6.70,6.75,6.75,6.70,6.65,6.70,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.75,6.85,6.50,6.45,6.40,6.45
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย
ปันผล 7.38%
Rsi 40.55
POPF
Free&Leasehold
13.60,13.60,13.60,13.70,13.60,13.50,13.50,13.60,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.50,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.80,13.80,13.90,13.80,13.80,13.60,13.50,13.50,13.50,13.60,13.60,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.60,13.60,13.70,13.70,13.60,13.60,13.60,13.60,13.60,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.70,13.80,13.80,13.90,13.90,13.90
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
ปันผล 7.28%
Rsi 73.23
LUXF
Freehold
8.10,8.10,8.10,8.10,8.10,8.10,8.15,8.15,8.15,8.20,8.20,8.25,8.25,8.25,8.25,8.25,8.30,8.30,8.20,8.25,8.25,8.30,8.20,8.20,8.20,8.20,8.25,8.20,8.15,8.10,8.20,8.20,8.20,8.25,8.25,8.25,8.25,8.25,8.20,8.20,8.20,8.35,8.25,8.25,8.20,8.25,8.45,8.45,8.60,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,9.00,8.60,8.55,8.55,8.55,8.50
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
ปันผล 7.18%
Rsi 49.83
MJLF
Leasehold
12.50,12.40,12.50,12.40,12.30,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.50,12.60,12.60,12.60,12.50,12.60,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.60,12.60,12.50,12.50,12.60,12.70,12.60,12.60,12.70,12.60,12.70,12.60,12.60,12.60,12.70,12.70,12.70,12.70,12.70,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.80,12.50,12.60,12.50,12.50,12.60,12.60,12.70,12.70,12.60,12.60,12.60
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์
ปันผล 7.10%
Rsi 46.9
M-PAT
Freehold
10.30,10.30,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.10,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.00,10.00,10.00,10.00,9.90,9.90,10.00,9.90,9.90,9.95,9.90,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี ป่าตอง เฮอริเทจ
ปันผล 7.07%
Rsi 44.2
QHHR
Free&Leasehold
8.65,8.70,8.70,8.60,8.55,8.60,8.60,8.55,8.50,8.55,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.45,8.45,8.45,8.50,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.60,8.60,8.65,8.50,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,8.55,8.50,8.50,8.45,8.50,8.45,8.45,8.50,8.50
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
ปันผล 7.07%
Rsi 49.91
CRYSTAL
Leasehold
10.30,10.20,10.20,10.20,10.10,10.00,10.10,10.10,10.20,10.20,10.40,10.40,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.40,10.40,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.20,10.30,10.20,10.30,8.50,10.20,10.10,10.10,10.10,10.00,10.10,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท
ปันผล 7.03%
Rsi 53.64
TTLPF
Leasehold
24.00,24.20,24.20,24.20,23.90,24.00,24.10,23.80,23.70,23.70,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,24.00,23.90,23.80,23.90,23.90,23.90,23.90,23.90,23.80,23.80,24.00,23.80,23.60,23.60,23.50,23.50,23.50,23.50,23.50,23.50,23.10,23.60,23.60,23.40,23.40,23.40,23.40,23.50,23.50,23.60,23.60,23.50,23.50,23.50,23.20,23.10,23.30,23.30,23.50,23.30,23.30,23.30,23.10,23.30,23.30
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
ปันผล 6.97%
Rsi 45.49
AMATAR
Free&Leasehold
10.60,10.50,10.40,10.40,10.30,10.20,10.30,10.40,10.30,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.40,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.60,10.50,10.50,10.60,10.60,10.60,10.60,10.60,10.70,10.60,10.70,10.70,10.70,10.60,10.50,10.50,10.50,10.50,10.50,10.60,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.80,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70,10.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท
ปันผล 6.96%
Rsi 57.8
CTARAF
Leasehold
4.74,4.72,4.72,4.68,4.66,4.68,4.66,4.66,4.62,4.66,4.68,4.74,4.72,4.72,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.70,4.78,4.74,4.74,4.74,4.70,4.70,4.72,4.74,4.70,4.68,4.76,4.64,4.70,4.68,4.68,4.70,4.66,4.70,4.74,4.70,4.76,4.76,4.76,4.78,4.80,4.76,4.78,4.74,4.74,4.76,4.76,4.74,4.74,4.76,4.78,4.76,4.78,4.80
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ
ปันผล 6.92%
Rsi 58.65
HPF
Free&Leasehold
5.30,5.30,5.35,5.30,5.30,5.30,5.30,5.30,5.25,5.25,5.40,5.35,5.30,5.30,5.30,5.30,5.35,5.30,5.35,5.40,5.40,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.40,5.45,5.50,5.40,5.45,5.45,5.50,5.45,5.45,5.45,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.40,5.35,5.35,5.35,5.35,5.40,5.45,5.40,5.40,5.45,5.45
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
ปันผล 6.88%
Rsi 59.09
SRIPANWA
Freehold
11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,10.90,11.10,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.10,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.00,11.10,11.10,11.10,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.10,11.20,11.20,11.00,11.20,11.00,11.10,11.10,11.20,11.20,11.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
ปันผล 6.78%
Rsi 44.97
M-STOR
Freehold
10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.20,10.20,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.30,10.20,10.30
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
ปันผล 6.70%
Rsi 55.16
QHPF
Leasehold
11.80,11.80,11.90,11.90,11.80,11.90,12.00,11.90,11.90,12.00,12.00,12.00,12.10,12.20,12.10,12.10,12.20,12.20,12.20,12.40,12.20,12.30,12.30,12.40,12.40,12.30,12.40,12.40,12.40,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.50,12.30,12.30,12.30,12.20,12.20,12.10,12.20,12.10,12.10,12.00,12.00,12.20,12.30,12.30,12.30,12.30,12.20,12.30,12.40,12.50,12.60,12.70,12.70,12.80,12.80
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์
ปันผล 6.66%
Rsi 73.46
TLHPF
Freehold
11.20,11.50,11.50,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.20,11.20,11.00,11.20,11.20,11.20,11.20,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.50,11.50,11.10,11.10,11.10,11.10,10.90,10.90,10.80,10.80,10.90,10.90,11.00,10.90,10.90,11.00,11.00,11.00,11.00,11.10,11.10,11.20,11.10
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้
ปันผล 6.58%
Rsi 51.78
PPF
Freehold
11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.10,11.10,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.30,11.20,11.20,11.10,11.00,11.20,11.10,11.10,11.20,11.20,12.10,11.20,11.00,11.40,11.30,11.20,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.20,11.20,11.20,11.20,11.10,11.10,11.20,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
ปันผล 6.56%
Rsi 59.29
TIF1
Freehold
8.55,8.60,8.65,8.60,8.55,8.65,8.65,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.60,8.55,8.55,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.60,8.65,8.60,8.60,8.60,8.65,8.65,8.65,8.70,8.65,8.70,8.80,8.75,8.65,8.65,8.80,8.80,8.75,8.70,8.60,8.65,8.60,8.65,8.65,8.70,8.65,8.65,8.70,8.70,8.70,8.65,8.70,8.70,8.70,8.70
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
ปันผล 6.34%
Rsi 53.04
LHPF
Free&Leasehold
8.25,8.25,8.25,8.20,8.25,8.25,8.25,8.25,8.30,8.25,8.30,8.30,8.25,8.30,8.30,8.35,8.30,8.35,8.35,8.35,8.35,8.35,8.35,8.45,8.45,8.40,8.45,8.45,8.45,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.45,8.40,8.30,8.25,8.25,8.30,8.30,8.40,8.30,8.30,8.35,8.35,8.35,8.35,8.30,8.30,8.30,8.30,8.30,8.30,8.35,8.35,8.35,8.35,8.30,8.30
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ปันผล 6.33%
Rsi 43.19
FUTUREPF
Leasehold
20.90,20.90,20.90,20.80,20.70,20.50,20.60,20.70,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.80,20.70,20.70,20.80,20.80,20.90,20.90,21.00,21.00,21.00,21.20,21.30,21.30,21.30,21.40,21.50,21.50,21.50,21.50,21.60,21.60,21.70,21.70,21.90,22.10,22.10,22.20,22.10,22.00,22.00,22.10,22.10,22.30,22.30,22.30,22.20,22.20,22.30,22.30,22.20,22.30,22.40,22.40,22.40,22.50
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค
ปันผล 6.26%
Rsi 76.76
SPF
Leasehold
23.30,23.20,23.20,23.10,23.20,23.20,23.30,23.30,23.20,23.30,23.20,23.30,23.20,23.30,23.30,23.30,23.20,23.20,23.20,23.30,23.40,23.20,23.20,23.20,23.20,23.40,23.40,23.40,23.50,23.50,23.50,23.60,23.60,23.60,23.60,23.60,23.60,23.70,23.80,23.60,23.70,23.60,23.60,23.70,23.80,23.80,23.90,24.00,24.10,24.20,24.10,24.20,24.40,24.30,24.40,24.40,24.50,24.50,24.50,24.80
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย
ปันผล 6.12%
Rsi 81.63
CPNCG
Leasehold
14.50,14.40,14.40,14.40,14.50,14.30,14.40,14.40,14.40,14.50,14.50,14.60,14.50,14.60,14.50,14.60,14.60,14.50,14.50,14.50,14.60,14.80,14.70,14.70,14.70,15.10,15.00,15.10,14.90,14.70,14.70,14.70,14.80,14.70,14.70,14.70,15.00,15.10,15.20,15.60,15.60,15.40,15.30,15.30,15.30,15.40,15.50,15.90,15.80,15.70,15.70,15.70,15.70,15.70,15.80,15.90,15.80,15.90,15.90,16.00
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ cpn คอมเมอร์เชียล โกรท
ปันผล 6.11%
Rsi 70.97
CPTGF
Leasehold
13.00,13.10,13.10,13.00,13.00,13.00,13.00,13.00,13.10,13.10,12.90,13.00,13.00,13.00,13.10,13.20,13.20,13.30,13.20,13.10,13.10,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.30,13.50,13.40,13.40,13.50,13.50,13.60,13.60,13.50,13.60,13.80,13.40,13.40,13.40,13.40,13.40,13.50,13.50,13.40,13.40,13.40,13.40,13.40,13.30,13.30,13.40
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท
ปันผล 5.85%
Rsi 50.57
BKKCP
Freehold
12.10,12.00,12.00,11.90,11.90,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,11.90,11.90,12.00,11.90,11.90,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.10,12.20,12.20,12.10,12.10,12.20,12.30,12.10,12.10,12.00,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.10,12.20,12.20,12.30,12.40,12.40,12.50,12.40,12.50
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก
ปันผล 5.69%
Rsi 70.34
M-II
Free&Leasehold
9.10,8.30,8.30,8.70,8.35,8.35,8.35,8.45,8.50,8.50,8.50,8.50,8.50,9.75,8.85,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.75,8.95,8.95,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,9.10,9.00,9.00,9.00,9.00,9.05,9.15,9.15,9.20,9.20,9.20,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.90,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.85,8.80,8.80,8.80,8.80,8.80,8.90,9.00,9.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
ปันผล 5.61%
Rsi 61.48
LHHOTEL
Free&Leasehold
15.00,15.00,15.00,15.30,15.20,15.20,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.40,15.50,15.40,15.40,15.50,15.30,15.40,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.50,15.70,15.50,15.50,15.90,15.80,15.90,15.90,15.90,15.90,15.80,15.70,15.70,15.70,16.10,16.20,16.20,16.50,16.20,16.10,16.10,16.20,16.00,16.30,16.20,16.00,15.80,16.20,16.20,16.20,16.20,16.10,16.10,16.20,16.10
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
ปันผล 5.38%
Rsi 52.16
WHABT
Free&Leasehold
10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,9.95,9.95,9.95,10.00,9.90,9.95,9.95,9.95,10.00,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.10,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.20,10.20,10.20,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.20,10.20
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ปันผล 5.32%
Rsi 64.7
LHSC
Free&Leasehold
14.50,14.80,14.90,14.90,14.90,14.90,15.00,15.10,14.90,15.10,15.20,15.10,15.20,15.10,15.10,15.20,15.20,15.20,15.30,15.30,15.40,15.40,15.50,15.60,15.60,15.70,15.70,15.90,15.80,15.80,15.80,15.80,15.70,15.80,15.80,16.00,16.10,16.40,16.50,16.60,16.70,16.60,16.50,16.50,16.10,15.90,16.10,16.30,16.40,16.30,16.30,16.40,16.20,16.30,16.40,16.40,16.50,16.50,16.40,16.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
ปันผล 5.32%
Rsi 62.38
SIRIP
Freehold
11.20,11.30,11.30,11.70,11.20,11.40,11.40,11.40,11.60,11.60,11.60,10.80,11.00,11.00,11.00,11.80,11.60,11.50,11.50,11.60,11.60,11.60,11.50,11.50,11.50,11.50,11.50,11.50,11.50,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.00,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.10,11.10,11.80
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
ปันผล 5.28%
Rsi 71.7
MNIT2
Freehold
5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.30,5.30,5.30,5.20,5.20,5.20,5.20,5.30,5.25,5.30,5.30,5.35,5.35,5.30,5.30,5.45,5.45,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.35,5.25,5.25,5.25,5.25,5.20,5.15,5.15,5.60,5.60,5.60,5.40,5.30,5.40,5.40,5.40,5.40,5.25,5.25,5.25,5.30,5.00,5.00,5.00,5.00,5.00,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05,5.05
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
ปันผล 5.15%
Rsi 37.18
MIPF
Freehold
21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.70,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,21.50,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,20.00,20.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00,22.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
ปันผล 5.00%
Rsi 54.95
MONTRI
Freehold
5.95,6.00,6.00,5.95,5.95,6.50,6.50,5.90,6.10,5.95,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.05,6.20,5.90,5.90,5.90,5.90,6.00,6.00,6.00,6.00,6.00,5.95,5.95,6.50,6.00,6.00,5.80,6.00,6.00,6.00,6.00,5.80,6.20,6.20,6.20,6.00,6.00,6.00,6.00,6.30,5.95,6.00,6.00,5.90,6.00,6.00,6.05,6.05,5.95,5.90,6.35,6.05,6.00,6.00,5.95
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ
ปันผล 4.92%
Rsi 47.33
KPNPF
Freehold
9.50,9.50,9.45,9.45,9.35,9.35,9.40,9.45,9.35,9.40,9.40,9.40,9.40,9.40,9.45,9.45,9.40,9.35,9.40,9.40,9.40,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.45,9.35,9.45,9.45,9.40,9.35,9.95,9.60,9.50,9.50,9.50,9.50,9.50,9.55,9.45,9.45,9.45,9.50,9.50,9.40,9.40,9.50,9.50,9.40,9.40,9.50,9.50,9.40
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ปันผล 4.84%
Rsi 45.38
GVREIT
Leasehold
14.50,14.50,14.50,14.50,14.40,14.20,14.10,14.10,14.30,14.40,14.40,14.50,14.50,14.40,14.40,14.40,14.50,14.60,14.50,14.50,14.30,14.30,14.40,14.40,14.40,14.50,14.40,14.70,14.70,14.70,14.60,14.70,14.70,14.90,14.80,14.90,15.10,15.10,15.30,15.80,15.70,15.60,15.60,15.60,15.50,15.40,15.50,15.60,15.50,15.60,15.80,15.70,15.60,15.70,15.70,15.80,15.80,16.00,15.80,15.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
ปันผล 4.69%
Rsi 61.58
SSPF
Freehold
10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,9.70,9.95,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.40,10.40,10.40,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00,10.30,10.10,10.30,10.40,10.40,10.30,10.30,10.50,9.90,10.20,10.10,10.00,10.00,10.00,10.00,10.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร
ปันผล 4.56%
Rsi 45.4
TLGF
Free&Leasehold
18.10,18.00,18.20,18.10,17.70,17.60,17.70,17.80,17.80,18.00,17.90,18.00,18.10,18.10,18.40,18.50,18.50,18.60,18.70,18.70,18.80,19.00,18.70,18.80,18.80,18.80,19.00,19.00,19.10,18.60,18.90,18.90,19.00,19.00,18.90,19.10,19.30,19.30,19.40,19.40,19.60,19.80,20.00,19.90,19.90,19.80,19.80,19.80,19.70,19.70,19.70,19.80,19.90,19.90,19.90,19.90,20.20,20.10,20.00,20.00
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท
ปันผล 4.34%
Rsi 64.85
IMPACT
Freehold
17.00,16.90,17.10,17.10,17.10,16.60,16.30,16.40,16.50,16.80,17.10,17.10,17.10,17.20,17.20,17.30,17.20,17.30,17.20,17.20,17.40,17.40,17.40,17.40,17.40,17.50,17.60,17.50,17.80,17.90,17.90,17.80,17.80,18.00,17.80,18.00,18.10,18.10,18.50,18.60,18.40,18.40,18.30,18.40,18.30,18.40,18.40,18.50,18.60,18.60,18.40,18.60,18.70,18.70,18.70,18.80,19.20,19.20,19.20,18.90
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
ปันผล 4.13%
Rsi 62.5
QHOP
Leasehold
3.78,3.72,3.72,3.68,3.66,3.64,3.52,3.60,3.56,3.56,3.52,3.46,3.50,3.54,3.40,3.48,3.58,3.52,3.58,3.60,3.64,3.70,3.64,3.68,3.68,3.68,3.56,3.62,3.80,3.70,3.80,3.70,3.68,3.68,3.64,3.66,3.66,3.60,3.68,3.64,3.60,3.64,3.44,3.54,3.58,3.60,3.58,3.52,3.60,3.60,3.60,3.54,3.60,3.60,3.48,3.50,3.50,3.56,3.56,3.46
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้
ปันผล 3.93%
Rsi 41.25
MNIT
Freehold
1.75,1.75,1.73,1.80,1.80,1.77,1.73,1.72,1.65,1.72,1.69,1.69,1.69,1.69,1.64,1.64,1.64,1.64,1.75,1.75,1.75,1.63,1.70,1.66,1.66,1.64,1.65,1.65,1.65,1.65,1.65,1.65,1.65,1.80,1.65,1.65,1.65,1.65,1.61,1.67,1.67,1.67,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.64,1.65,1.66,1.66,1.69,1.62,1.62,1.62,1.62,1.68,1.62
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-นิชดาธานี
ปันผล 3.87%
Rsi 43.39
WHART
Leasehold
9.90,10.00,9.90,9.95,9.90,9.95,10.00,9.95,9.95,10.10,10.10,10.00,10.10,10.00,10.00,9.95,10.00,10.00,9.95,9.95,10.00,10.00,10.10,10.00,10.00,10.20,10.20,10.20,10.30,10.30,10.10,10.20,10.20,10.20,10.10,10.20,10.10,10.20,10.20,10.40,10.40,10.40,10.30,10.30,10.20,10.20,10.30,10.20,10.30,10.40,10.40,10.30,10.40,10.30,10.40,10.50,10.40,10.50,10.50,10.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท
ปันผล 3.29%
Rsi 66.3
HREIT
Leasehold
7.05,7.05,7.05,7.00,7.00,7.00,7.00,6.95,7.00,7.00,6.85,6.75,6.85,6.90,6.85,6.70,6.60,6.55,6.40,6.45,6.40,6.45,6.45,6.45,6.45,6.55,6.45,6.45,6.45,6.40,6.45,6.45,6.45,6.65,6.80,6.80,6.75,6.75,6.75,6.60,7.05,7.10,7.05,7.10,6.95,6.85,6.80,6.80,6.75,6.85,6.90,6.90,6.90,6.95,6.80,6.75,6.80,6.80,6.75,6.80
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
ปันผล 3.18%
Rsi 49.46
GOLDPF
Leasehold
7.20,7.20,7.20,7.20,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.15,7.10,7.10,7.00,7.00,7.05,7.05,7.10,7.10,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.30,7.40,7.40,7.40,7.40,7.20,7.30,7.30,7.20,7.30,7.30,7.25,7.25,7.15,7.15,7.10,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.25,7.20,7.25,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20,7.20
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์
ปันผล 2.78%
Rsi 47.09
TPRIME
Leasehold
11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.80,11.90,11.70,11.70,11.70,11.70,11.80,11.80,11.70,11.80,11.80,11.70,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.00,12.20,12.30,12.30,12.30,12.40,12.50,12.50,12.40,12.50,12.60,12.80,12.70,13.10,13.40,13.50,13.00,12.90,13.00,13.00,12.70,12.70,12.70,12.80,12.90,12.80,13.00,13.10,13.00,13.00,13.20,13.50,13.80,13.70,13.60
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้
ปันผล 2.71%
Rsi 66.89
GAHREIT
Freehold
9.85,9.85,9.85,9.85,9.85,9.85,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.80,9.75,9.65,9.70,9.70,9.75,9.70,9.75,9.70,9.85,9.85,9.80,9.75,9.75,9.75,9.75,9.85,9.85,9.90,9.90,9.90,9.85,9.60,9.60,9.65,9.70,9.70,9.75,9.85,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70,9.70,9.50,9.60,9.70,9.70
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้
ปันผล 1.41%
Rsi 48.97
GLANDRT
Leasehold
12.30,12.40,12.40,12.50,12.40,12.40,12.50,12.40,12.40,12.50,12.20,12.30,12.30,12.50,12.50,12.50,12.50,12.40,12.40,12.40,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.50,12.40,12.50,12.50,12.40,12.50,12.50,12.50,12.60,12.50,12.60,12.60,12.60,12.30,12.60,12.80,12.80,12.60,12.50,12.50,12.60,12.70,12.80,12.90,12.90,13.10,13.00,13.10,13.20,13.10,13.30,13.40,13.40,13.10,13.50
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์
ปันผล 1.07%
Rsi 66.52
TREIT
Free&Leasehold
11.30,11.20,11.20,11.10,11.10,11.10,11.20,11.20,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.40,11.40,11.30,11.30,11.30,11.40,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.30,11.40,11.40,11.30,11.50,11.50,11.40,11.40,11.50,11.40,11.60,11.50,11.60,11.70,11.70,11.70,11.70,11.70,11.60,11.70,11.70,11.70,11.80,11.80,11.90,11.80,11.90,11.90,11.80,12.00,12.10,12.10,12.20,12.00
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
ปันผล 1.07%
Rsi 60.24